Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a entitats que han adquirit habitatges per destinar-los a lloguer social, 2021

Oberta la convocatòria de subvencions per a les entitats que hagin comprat habitatges per destinar-los a lloguer social.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 21 Octubre, 2021
Termini convocatòria: 
22/10/2021 fins 26/11/2021
Àmbit: 
Habitatge
Pobresa i Exclusió social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Qui hi pot optar?

Es destina a ajuntaments, promotors i entitats que hagin comprat pisos per dret de tanteig i retracte mitjançant un préstec de l’Institut Català de Finances (ICF) i els hagin destinat a lloguer social.

Les entitats i ajuntaments poden rebre, en concepte de subvenció, l’import equivalent a la diferència entre el cost de retorn del préstec i la quota de lloguer que poden pagar els inquilins, i que varia en funció dels seus ingressos.

Especialment, el programa intenta fomentar la compra de pisos per destinar-los a famílies i a persones amb major risc d’exclusió residencial, provinents de desnonaments o derivats per les meses d’emergències i a col·lectius amb necessitats del municipi on estan ubicats els habitatges.

Préstecs per afavorir l’ampliació del parc d’habitatge de lloguer social

Amb caràcter general, les entitats poden sol·licitar el préstec a partir de 25.000€ i un màxim de 10 milions d'euros per titular i 90.000€ per habitatge. L'ICF finança el 100% de l'import a pagar per la compra de l'habitatge i les obres de rehabilitació a un interès fix del 3,25%, a 25 anys, amb una bonificació del tipus d’interès del 2% per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, quedant amb un interès final de l’1,25%.

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 900.000 euros.

Aquesta línia aposta per la fórmula de la propietat temporal associada al préstec rebut. És a dir, les entitats seran les titulars dels immobles durant 75 anys, termini a partir del qual l’habitatge entrarà a formar part del parc públic de la Generalitat i d’aquesta manera i ampliar l’oferta de lloguer social a Catalunya.