Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà a Tarragona, 2023

La Diputació de Tarragona ha obert el termini perquè entitats privades sense afany de lucre amb domicili fiscal a la demarcació puguin demanar subvencions per a inversions en equipaments culturals, béns inventariables i elements patrimonials.

Convocant: 
Diputació de Tarragona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 6 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
03/07/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Estructura i Equipaments
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Se subvencionaran obres de reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans d’un màxim de 25.000€ de pressupost; l’adquisició de béns mobles que contribueixin a la millora de les condicions de l’activitat pròpia de les entitats o dels equipaments que gestionen, i també es podran rebre ajuts per a l’adquisició, millora i conservació d’elements patrimonials cultuals, com ara vestuari patrimonial d’entitats, instruments musicals o elements tradicionals. En el cas de demanar subvencions per a actuacions de reforma i millora, les entitats beneficiàries han de ser propietaris dels equipaments o elements patrimonials, o bé tenir-ne la cessió per un mínim de 15 anys.

Els ajuts no subvencionaran, en canvi, despeses de funcionament ordinari, l’adquisició d’elements de vestuari que tinguin un ús individual, personal o intransferible, com ara camises castelleres, uniformes d’orquestra o roba esportiva, ni tampoc despeses derivades de la compra o enderroc d’immobles.

Es podrà subvencionar fins a un 90% del pressupost elegible, fins a un màxim de 9.500€.

Pel que fa al termini per executar les accions subvencionades, s’inicia l’1 de juliol del present any 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2024.