Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions estatals amb càrrec al 0,7% IRPF i Societats, 2024

Adreçades a Cruz Roja Española i a les entitats organitzacions del Tercer Sector d'Acció Social.

Convocant: 
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 20 Maig, 2024
Termini convocatòria: 
18/06/2024
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Educació
Gènere
Ocupació i Inserció laboral
Recerca i Innovació
Salut i Discapacitat
Tecnologia i Internet
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Relació de programes, prioritats i requisits generals de la convocatòria de subvencions a activitats d'interès general considerades d'interès social per a l'any 2024:

A. Programes d'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària

 1. Programes estatals orientats a la generació de coneixement i bones pràctiques en l'àmbit de l'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària.
 2. Programes estatals que contribueixin a la consecució d'objectius de les estratègies nacionals amb contingut sociosanitari.

B. Programes d'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral

 1. Programes plurirregionals cofinançats amb el Fons Social Europeu i/o Fons Social Europeu Plus per a la lluita contra la discriminació, el foment de l'educació i l'ocupació, així com i la inclusió social de grups de població en situació de vulnerabilitat.
 2. Programes orientats a la generació de coneixement i bones pràctiques per a millorar l'atenció a persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.
 3. Programes d'àmbit estatal orientats al diseny, desenvolupament i execució de mesures que afavoreixin la millor atenció a persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.

C. Programes per al foment de la seguretat ciutadana i la prevenció de la delinqüència

 1. Programes d'atenció i suport a la població que compleixi penes privatives de llibertat en centres penitenciaris i en llibertat condicional, penes comunitàries i mesures de seguretat de llibertat vigilada pospenitenciària.
 2. Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació.
 3. Programes de lluita contra la violència sobre les dones.
 4. Programes de Promoció i Defensa de Drets.

D. Programes de foment i modernització del Tercer Sector d'Acció Social

 1. Programes de promoció de l'autonomia i la sostenibilitat financera de les entitats del tercer sector d'acció social d'àmbit estatal.
 2. Programes d'internacionalització de les entitats del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.
 3. Programes de promoció de la investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+I) en el Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.
 4. Projectes de modernització, transformació digital i enfortiment del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.