Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a favor d'entitats sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat o malaltia mental 2015

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Gerència de Serveis de Benestar Social, obre convocatòria de subvencions destinades a entitats socials que organitzen activitats, amb l'objectiu de donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de RESPIR.

Convocant: 
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 5 Febrer, 2015
Termini convocatòria: 
06/02/2015 fins 25/02/2015
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Modalitats

  1. Activitats de lleure.
  • Activitats de lleure i d'oci amb pernoctació.
  • Activitats de lleure i d'oci sense pernoctació.
  1. Acolliment en família.

Objectius de les activitats de RESPIR

  • Proporcionar suport als cuidadors familiars per prevenir situacions d'aïllament social, desequilibri o desestabilització familiar.
  • Alleujar als cuidadors habituals en casos de permanent sobrecàrrega i estrès derivats de l'atenció i cura de persones amb discapacitat o malaltia mental.
  • Oferir a les persones amb discapacitat i/o malaltia mental experiències alienes al seu entorn familiar habitual, d'acord amb les necessitats especials que presenten, procurant la seva socialització i integració social.
  • Afavorir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental dels municipis menors de 300.000 habitants.

Persones destinatàries de les activitats de RESPIR

  • Els destinataris de les activitats de RESPIR han de ser persones que visquin en un entorn familiar. Per tant, no són objecte d'aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones amb discapacitat que visquin en residències, llars residències o equipaments similars.
  • Els destinataris dels projectes de RESPIR han de ser persones amb discapacitat i/o trastorn mental. Preferentment es prioritzaran les persones amb menor grau d'autonomia personal i majors necessitats d'assistència, afavorint la rotació i major diversitat d'usuaris per tal de garantir que els programes de RESPIR arribin al major nombre de persones i famílies.