Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional 2020

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions.

Convocant: 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 11 Maig, 2020
Termini convocatòria: 
12/05/2020 fins 27/05/2020
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

  1. Activitats organitzades directament per federacions.
  2. Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.
  3. Contractació de pòlisses d'assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d'accidents o d'assistència sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de falcons i els grups de foc.

A qui va dirigit?

  • Modalitats a) i b): federacions amb domicili social a Catalunya i associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions.
  • Modalitat c): federacions amb domicili social a Catalunya relacionades amb l’activitat de construcció de torres humanes o amb les manifestacions festives amb ús de pirotècnia i que, en l’àmbit territorial català, ostentin la representació associativa majoritària del seu col·lectiu festiu.

Dotació màxima de la convocatòria: 1.000.000 euros.