Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions i suports econòmics en l'àmbit de la Cooperació internacional i l'Educació per a la Ciutadania Global, 2023

Subvencions en l’àmbit de la Cooperació Internacional i de l’Educació per a la Ciutadania Global per a entitats sense ànim de lucre, universitats públiques i privades sense ànim de lucre, i centres de recerca adscrits a elles.

Convocant: 
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 6 Juny, 2023
Termini convocatòria: 
06/07/2023
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Cooperació al desenvolupament
Drets humans i Pau
Participació ciutadana i Polítiques socials
Persones refugiades i Migracions
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Modalitats

A la convocatòria es contemplen tres modalitats:

Modalitat A: projectes de Cooperació Internacional

Les actuacions han de respondre als objectius específics següents:

 • Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 • Aprofundir en un desenvolupament metropolità que preservi els drets de les persones en tot l’espai urbà (planificació urbanística, espais verds, espai públic i mobilitat) de manera que sigui un entorn segur, inclusiu, equitatiu i ambientalment sostenible.
 • Contribuir a garantir els drets ambientals de les metròpolis amb la millora de la gestió integral dels recursos, especialment de l’aigua i dels residus.
 • Donar resposta a les vulneracions dels drets humans en contextos d’emergència i post emergència als conflictes armats, refugi i desastres vinculats a fenòmens naturals a la Mediterrània oriental.
 • Donar resposta als reptes que suposa l’emergència climàtica, amb especial atenció a les accions d’adaptació en els països del sud global.

Modalitat B: projectes d’emergència a Ucraïna

Les actuacions han de donar resposta a l’emergència vinculada a les vulneracions dels drets humans a Ucraïna relacionades amb el conflicte armat actual.

Modalitat C: projectes d’Educació per a la Ciutadania Global

Les actuacions han de promoure l’ECG a l’àrea metropolitana de Barcelona a través d’una visió local-global i vinculada a:

 • Promoure, facilitar i enfortir la governança metropolitana.
 • Aprofundir en un desenvolupament metropolità que preservi els drets de les persones en tot l’espai urbà (planificació urbanística, espais verds, espai públic i mobilitat) de manera que sigui un entorn segur, inclusiu, equitatiu i ambientalment sostenible.
 • Contribuir a garantir els drets ambientals de les metròpolis amb la millora de la gestió integral dels recursos, especialment de l’aigua i dels residus.
 • Donar resposta a les vulneracions dels drets humans en contextos d’emergència i post emergència als conflictes armats, refugi i desastres vinculats a fenòmens naturals a la Mediterrània oriental.
 • Donar resposta als reptes que suposa l’emergència climàtica, amb especial atenció a les accions d’adaptació en els països del sud global.

Així mateix, només seran admeses les sol·licituds de projectes que es desenvolupin en ciutats o municipis en àmbits metropolitans, amb l’excepció dels projectes adreçats a emergència a Ucraïna.

La subvenció corresponent a l’aportació de l’AMB tindrà, com a màxim, els imports següents:

 • Per a cada projecte de Cooperació Internacional un màxim de 40.000 €.
 • Per a cada projecte d’emergència a Ucraïna un màxim de 40.000 €.
 • Per a cada projecte d’Educació per a la Ciutadania Global un màxim de 20.000 €.

Els imports anteriors, en qualsevol cas, no superaran el 80% del pressupost total del projecte. L’aportació de la resta del pressupost quedarà a càrrec de l’entitat sol·licitant o sòcia local.
Cada entitat interessada podrà presentar com a màxim un projecte a la convocatòria, ja sigui com a entitat sol·licitant o com a consorciada.
A la memòria econòmica justificativa del projecte, les despeses indirectes són despeses de gestió del projecte i no poden sobrepassar el 10% del total subvencionat.