Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a inversions en TIC per a la realització de projectes d'innovació i experimentació

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura, convoca subvencions destinades a finançar inversions en tecnologies de la informació i comunicacions, per tal d'impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 10 Setembre, 2015
Termini convocatòria: 
07/10/2015 fins 22/10/2015
Àmbit: 
Estructura i Equipaments
Cultura, Religió i Esport
Comunicació i Periodisme
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Eixos de subvenció

 • La realització de projectes d’experimentació per la recerca i tractament de nous formats creatius o en la recerca de nous públics.
 • La realització de projectes sota el concepte de “ciutat com espai d’experimentació”.
 • El desenvolupament de programari vinculats a projectes d'innovació i experimentació en l'àmbit cultural.

Despeses subvencionables

Les subvencions es destinaran a despeses relatives a material audiovisual, informàtic, de xarxa, de prototipatge o el desenvolupament d’eines específics que serveixen de suport a la realització del projectes dels sol·licitants.

Modalitats

Aquesta convocatòria s’estructura en dos modalitats segons el tipus de projecte:

 • Modalitat A
  • Projectes amb caràcter completament experimental i/o innovador que pretengui utilitzar la inversió per la realització d’accions creatives incentivant a la ciutadania o amb un impacte clar sobre aquesta.
  • Projectes vinculats a la realització de productes o prototips experimentals o innovadors, que persegueixen un objectiu pre-comercial.
 • Modalitat B
  • Projectes vinculats a la inversió per a la renovació o ampliació de la infraestructura pròpia de la entitat sense un projecte específic vinculat. És a dir, estan destinats a la millora de la dotació tecnològica de l’entitat per tal d’optimitzar les seves dinàmiques o serveis.
  • Sol·licituds adreçades a la construcció de WEB divulgatives o que donin suport a les activitats realitzades per les entitats.

Sol·licitants

Professionals, empreses, associacions, espais de co-working, universitats o fundacions de caràcter públic o privat.