Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental 2019

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2019.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 31 Maig, 2019
Termini convocatòria: 
03/06/2019 fins 30/06/2019
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Qui hi pot optar?

Les persones jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Accions subvencionables

  1. La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  2. La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  3. La renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS.