Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, 2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions que tenen com a objecte el foment de la implantació dels sistemes voluntaris de gestió ambiental.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 20 Maig, 2021
Termini convocatòria: 
21/05/2021 fins 21/06/2021
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Qui hi pot optar?

Les persones jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Accions subvencionables

  1. La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  2. La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  3. La renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS.

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 50.000 euros.