Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional, 2023

L'objecte d'aquestes ajudes és donar suport a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2023-2026

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 19 Juliol, 2023
Termini convocatòria: 
01/09/2023 fins 18/09/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

S'entenen per nous espectacles les reposicions o revisions d'aquells espectacles la producció originària dels quals tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat, i que no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

Les subvencions que preveuen aquestes ajudes s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.