Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa 2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 16 Abril, 2018
Termini convocatòria: 
29/05/2018 fins 13/06/2018
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

  1. Suport a la producció d'espectacles d'arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.
  2. Suport a l'exhibició d'espectacles en festivals d'arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.
  3. Suport a l'exhibició d'espectacles en circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Qui hi pot optar?

  • En el cas de les modalitats a) i b), els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
  • En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).