Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions, 2023

Són subvencions per contribuir a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 3 Octubre, 2023
Termini convocatòria: 
18/10/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

La programació estable s’ha d’haver realitzat entre l’1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023.

  • S'entén per programació estable d'activitats artístiques el conjunt d'espectacles de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d'arrel tradicional, contractats per exhibir-se en equipaments culturals gestionats per entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta contractació, sempre amb contraprestació econòmica, a través de pagament de caixets, s'ha de formalitzar amb professionals, companyies professionals o entitats sense ànim de lucre diferents de la titular i de la gestora de l'equipament cultural.
  • S'entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, carpes de circ o similars, i espais a l'aire lliure especialment habilitats per a la realització d'activitats artístiques de pagament. S'exclouen els centres cívics.

Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les associacions i fundacions de caràcter essencialment cultural i amb domicili social a Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les federacions o confederacions d'entitats, ni les entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya.