Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la promoció d'activitats literàries 2020

L’últim dia del termini de presentació de sol·licituds s'ajorna fins al 3 de juny (inclòs) en compliment de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 9 Març, 2020
Termini convocatòria: 
10/03/2020 fins 03/06/2020
Àmbit: 
Cultura i esports
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural vol donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins els territoris del domini lingüístic.

S'entén per projectes de promoció i difusió l'organització de jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.

Persones beneficiàries

Hi poden optar les entitats privades sense finalitat de lucre, l'Administració local i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

Dotació

La dotació màxima de la convocatòria és de 238.000 euros.

L'import de la subvenció pot cobrir com a màxim el 50% de l'import del projecte. La quantia de la subvenció és d'un mínim de 1.000 euros.