Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a la promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses 2019

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social convoca subvencions per al finançament de les despeses de la realització d'activitats de suport i promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses, així com el finançament parcial de les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i altres entitats representatives de l'economia social d'àmbit estatal.

Convocant: 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 4 Juliol, 2019
Termini convocatòria: 
05/07/2019 fins 27/07/2019
Àmbit: 
Estructura i equipaments
Educació i formació
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Entitats beneficiàries

 1. Subvencions a les actuacions d'àmbit estatal de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses:
  1. Associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter intersectorial.
  2. Entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció.
  3. Altres entitats representatives de l'economia social que integrin a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
  4. Altres associacions, fundacions i universitats.
 2. Per a les despeses de funcionament:
  1. Associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal.
  2. Entitats associatives de caràcter intersectorial i àmbit estatal de cooperatives, de societats laborals i d'associacions d'empreses d'inserció.
  3. Entitats associatives de caràcter sectorial i d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
  4. Altres entitats representatives de l'economia social que integren a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
  5. Altres entitats representatives de l'economia social que hauran de comptar almenys amb cinc associacions d'àmbit estatal entre les de cooperatives i les de societats laborals.

Activitats subvencionables

 1. Accions de suport i assessorament a emprenedors, autònoms i promotors de l'economia social.
 2. Programes de foment de la cultura emprenedora, de l'autoocupació, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses.
 3. Campanyes de comunicació i divulgació orientades a la promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses, incloses les que es desenvolupin en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i que es realitzin a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 4. Elaboració i publicació d'estudis, treballs de documentació, anàlisi i investigació.
 5. Activitats de formació d'inici, perfeccionament i qualificació en el coneixement del treball autònomo, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses.
 6. Organització de congressos, seminaris, jornades, presència a fires i altres activitats similars, amb convocatòria pública de realització de l'activitat.