Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària 2018

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions a aquells projectes o activitats que promoguin o reforcin el caràcter transformador de l'economia social i solidària, la gestió democràtica, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 10 Abril, 2018
Termini convocatòria: 
10/04/2018 fins 09/05/2018
Àmbit: 
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

A qui va dirigit?

Entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

Àmbits i modalitats

 1. Acompanyament i formació
 • Accions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l’economia social i solidària. Import màxim subvenció: 6.000€
 • Projectes i accions de formació interna i/o externa, degudament acreditada, de més de 10 h, en gestió cooperativa. Import màxim subvenció: 3.600€
 • Suport a la gestió, consultoria i acompanyament per (Import màxim subvenció: 7.200€):
  • La transformació de format jurídic als propis de l’ESS
  • La constitució de cooperatives
  • L’impuls de projectes d’intercooperació: coo- peratives de segon grau, grups cooperatius...
  • El desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci per part d’empreses i entitats ja existents.
 1. Finançament
 • Cost de formalització dels préstecs i cost de finançament (interessos), sempre que hagin servit per al desenvolupament de noves activitats o línies de negoci i/o empreses i entitats de nova creació, formalitzats amb entitats de finances ètiques o cooperatives. Import màxim subvenció: 3.600€
 1. Comunicació
 • Accions de millora de la comunicació i divulgació del propi projecte que facin visible l’economia social i solidària. Import màxim subvenció: 10.800€
 • Accions de difusió, recerca i conscienciació sobre l’economia cooperativa, social i solidària i la seva rellevància en la transformació social. Import màxim subvenció: 18.000€
 1. Equipaments i recursos
 • Suport a l’obtenció de llicències d’activitat de projectes d’economia social i solidària, incloent despeses per obres de manteniment, petits arranjaments i projectes tècnics necessaris per a tramitar-les. Import màxim subvenció: 9.600€