Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, 2024

Concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l'audiovisual i de la cultura digital.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 13 Febrer, 2024
Termini convocatòria: 
25/03/2024
Àmbit: 
Cultura popular
Cultura, Religió i Esport
Recerca i Innovació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

  • Modalitat de consultoria específica
  • Modalitat de consultoria preferent, amb cinc modalitats segons l'objecte:

a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals.

b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

Qui s'hi pot presentar?

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o de la creació artística i cultural sempre que l'activitat de les quals pertanyi majoritàriament a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

c) Plans de sostenibilitat ambiental, estudis per a la prevenció i la millora de la gestió dels residus, estudis d’eficiència energètica, estudis de comunicació ambiental, etc.,per reduir l’impacte ambiental de l’organització o de l’activitat.

d) L’elaboració d’un pla estratègic general de l’empresa o entitat. Queden exclosos d’aquesta submodalitat de consultoria els plans estratègics parcials que només incloguin estratègies sobre un àmbit determinat de l’empresa o entitat (la comunicació, la digitalització, etc.).

e) Els plans d’accessibilitat comunicativa, de continguts, d’activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les accions a fer, els experts que treballaran coordinadament amb la persona responsable d’accessibilitat del projecte del sol·licitant i els indicadors que permetin el seguiment del pla.