Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a la recerca en l’àmbit de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern 2020

L'Àrea Metropolitana de Barcelona convoca subvencions amb la finalitat de potenciar i promoure la recerca, el coneixement, la investigació comparada en l'àmbit metropolità i la innovació en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, en aplicació de la Llei de transparència en l'àmbit metropolità

Convocant: 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 10 Març, 2020
Termini convocatòria: 
11/03/2020 fins 29/06/2020
Àmbit: 
Millora de la gestió
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Projectes subvencionables


Les actuacions subvencionades s'hauran d'emmarcar en alguna o algunes de les temàtiques següents:

 • Dret d'accés a la informació pública
 • Retiment de comptes i publicitat activa
 • Ètica pública, codis d'ètica i conflictes d'interessos
 • Prevenció de la corrupció
 • Cartes de serveis
 • Equitat de gènere i bon govern
 • Grups d'interès: regulació i registres
 • Règim sancionador previst a la Llei 19/2014
 • Subjectes obligats a la Llei 19/2014
 • Alts càrrecs i transparència
 • Els serveis d'interès general i universal i les obligacions de transparència
 • Transparència, dret d'accés i protecció de dades
 • Contractació pública i transparència
 • Contractació de personal i transparència
 • Gestió i execució pressupostària i transparència efectiva
 • La transparència als partits polítics

Dotació: 100.000 euros