Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a l'adquisició d'equipament tecnològic de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya, 2023

Són subvencions per contribuir econòmicament a l'adquisició d'equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d'aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 13 Setembre, 2023
Termini convocatòria: 
28/09/2023
Àmbit: 
Cultura popular
Cultura, Religió i Esport
Estructura i Equipaments
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Destinataris

A les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals i els ens que en depenen, les entitats del sector públic, ni tampoc les entitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat.

Requisits

Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i condicions que preveu la base general 4, s'han de complir els següents

  1. Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.
  2. L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l'entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l'equipament cultural.
  3. L'equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s'ha de destinar a les finalitats de l'entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.
  4. Les inversions objecte de la subvenció s'han de realitzar durant l'any de la concessió de la subvenció.