Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per l'arranjament i adequació de local d'ús de les entitats juvenils de Barcelona 2019

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions destinades a garantir que els locals de les entitats juvenils de la ciutat compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 11 Juny, 2019
Termini convocatòria: 
12/06/2019 fins 12/08/2019
Àmbit: 
Estructura i Equipaments
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

En seran beneficiàries les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut situats a la ciutat de Barcelona, que duguin a terme activitats d’educació en el lleure, per a l’atenció i el suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per a la dinamització juvenil, dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

Les actuacions subvencionables són:

  • Realització d’informes tècnics, projectes, certificacions o d’altres documents preceptius i/o necessaris per a la realització de les obres i/o per a l’obtenció de la llicència d’obres
  • Millores en els serveis sanitaris
  • Obertura o ampliació de sortides d’evacuació i obres i instal·lacions relatives a condicions de seguretat
  • Adequació d’instal·lacions elèctriques
  • Informe de solidesa estructural
  • Mesures de seguretat contra incendis i de seguretat estructural (inclou compra i instal·lació d’extintors)
  • Condicions de protecció acústica (inclou revestiment de terra, paret i sostre)
  • Mesures d’eficiència energètica o aïllament tèrmic d’estanqueïtat i aïllament, de ventilació i condicionament de l’aire i climatització
  • Condicionament d’accessos i vestíbuls
  • Mesures de millora de l’accessibilitat