Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a les associacions de veïns i veïnes de Montornès del Vallès 2020

L' Ajuntament de Montornès del Vallès convoca subvencions per tal de fomentar la participació de les associacions de veïns i veïnes en tots aquells àmbits que els afectin així com facilitar el seu desenvolupament com entitat.

Convocant: 
Ajuntament de Montornès del Vallès
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 29 Setembre, 2020
Termini convocatòria: 
30/09/2020 fins 29/10/2020
Àmbit: 
Estructura i Equipaments
Moviment veïnal
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Concretament, els conceptes subvencionables són els següents:

 • Activitats que fomentin la formació dels membres de l’entitat en aspectes relacionats amb el seu àmbit d’actuació: cursos, xerrades, jornades, etc.
 • Activitats de difusió de l’entitat i de captació de nous membres: publicacions, material de difusió, etc.
 • Activitats de foment de les noves tecnologies: introducció d’eines 2.0., disseny de pàgines web, etc.
 • Activitats de foment de la convivència i les relacions entre els veïns i veïnes del barri: trobades, activitats d’intercanvi, festes de barri, etc.
 • Activitats de foment del civisme i de la corresponsabilització ciutadana en l’ús d’allò públic: campanyes, etc.
 • Activitats d’intervenció a nivell social per afavorir la solidaritat i el suport mutu entre els veïns i veïnes.
 • Activitats de foment de la participació activa dels membres de l’entitat en la pròpia entitat i en el municipi: elaboració de plans de participació, dinamització de reunions, recull de demandes dels veïns i veïnes, etc.
 • Activitats d’acollida i integració a nous veïns i veïnes.
 • Despeses d’alimentació i begudes que formin part d’alguna activitat objecte de subvenció sempre que l’activitat estigui oberta a tot el públic amb caràcter gratuït. Resten excloses les despeses d’alimentació objecte de trobades gastronòmiques dels membres de l’entitat.
 • Despeses directament relacionades amb l’activitat subvencionada (material fungible, despeses d’impremta, pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil…
 • Despeses relacionades amb la obtenció del certificat digital ( gestoria, assessor, etc,...)