Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a les entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya, 2023

Subvencions que tenen com objectiu finançar activitats de promoció de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes, així com activitats relacionades amb o demostratives de la cultura originària del respectiu territori al qual representen.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 13 Març, 2023
Termini convocatòria: 
30/03/2023
Àmbit: 
Cultura popular
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Es consideren activitats subvencionables els cursos de català, els cursos de cultura catalana, les exposicions, les conferències, els seminaris, els actes d'intercanvi de cultures, els tallers d'artesania, les activitats culturals, turístiques, artístiques, folklòriques, solidàries, etc.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats sense finalitat de lucre representatives de col·lectius d'altres comunitats autònomes amb especial presència a Catalunya i amb seu social a Catalunya, i que estiguin inscrites en el registre corresponent.

Requisits

a) Només es poden subvencionar dos projectes per entitat sol·licitant. S'entén per projecte un conjunt d'activitats amb una finalitat comuna. Si es demana subvenció per a dos projectes, que s'han de diferenciar entre si, s'ha de fer dins una única sol·licitud de subvenció.
b) Les actuacions s'han de realitzar entre l'1 d'octubre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 30 de setembre de l'any de concessió de la subvenció.