Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a l’execució d’obres i per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya, 2023

Són subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres i a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments en els museus de Catalunya per tal de millorar-ne els espais i les instal·lacions

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 13 Setembre, 2023
Termini convocatòria: 
03/10/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Estructura i Equipaments
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Aquesta línia té les modalitats següents:

a) Suport a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per millorar els espais i les instal·lacions dels museus
b) Suport a l’execució d’obres per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.
c) Suport a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments i a l’execució d’obres per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.

Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud per museu i ha d’estar referida a una única modalitat. Els sol·licitants que siguin titulars de més d’un museu només poden presentar la sol·licitud per a un sol museu.

Destinataris

a) Als ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Als consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) A les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.