Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori, 2023

La convocatòria té per objectiu aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 27 Març, 2023
Termini convocatòria: 
28/03/2023 fins 08/05/2023
Àmbit: 
Agricultura i Alimentació
Cohesió social i Interculturalitat
Consum i Comerç
Cooperativisme i Economia social
Ocupació i Inserció laboral
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Podran ser beneficiaris de la convocatòria les associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris/àries individuals.

Modalitats

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

Modalitat 1: Amunt persianes: L’objectiu de la modalitat és impulsar l’aixecament de persianes (instal·lació de nova activitat econòmica a locals en planta baixa que es lloguin o comprin) i donar suport a negocis ja existents en els barris més desafavorits (inclosos al Pla de Barris).
Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial: L’objectiu de la modalitat és fomentar la innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària vinculada al territori i donant prioritat al teixit socioempresarial existent; a través de l’impuls de projectes en sectors estratègics i l’articulació territorial.
Modalitat 3: Foment de l'ocupació de qualitat al territori: L’objectiu de la modalitat és crear projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat.
Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del turisme en els territoris.
Modalitat 5: Alimentació sostenible i consum responsable: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials (compromeses amb els drets laborals, l’economia local, la sostenibilitat i el clima) que contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més responsable i, en especial, a garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat.
Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla: L’objectiu de la modalitat és millorar l’eficiència i reduir l’impacte del repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament d’iniciatives de repartiment d’última milla en vehicles de zero emissions.