Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió, 2023

Subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió i per a la subtitulació en català de la seva programació.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Empreses Culturals
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 21 Març, 2023
Termini convocatòria: 
11/04/2023
Àmbit: 
Cultura popular
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

S'estableixen dues modalitats:

1 - Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.

Es distingeixen tres grups de festivals i mostres segons el seu pressupost:

a) Grup A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.
b) Grup B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.
c) Grup C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.

Als efectes d'aquestes subvencions, el pressupost total inclou tant les despeses dineràries com la valoració econòmica de les contribucions en espècie.

2 - Subvencions per a la subtitulació al català de la programació audiovisual dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.

S'entén per festival o mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals que es projecten davant un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival o mostra i de la selecció de les obres audiovisuals.
El festival o la mostra pot ser presencial o híbrid. S'entén per festival híbrid aquell que combina projeccions i activitats presencials i en línia.

Un mateix festival o mostra audiovisual només pot optar a un grup de les modalitats.