Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions Next Generation per a projectes d’entitats de voluntariat social, 2022

El programa europeu de finançament Next Generation obre tres línies de subvenció per a projectes d’entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit de l’acció social i que desenvolupen projectes de voluntariat.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de drets Socials
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 1 Juliol, 2022
Termini convocatòria: 
04/07/2022 fins 29/07/2022
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Recerca i Innovació
Tecnologia i Internet
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

De les 6 línies de subvenció que contempla la convocatòria, tres d'elles (línies 2,3 i 4) preveuen, de manera específica, la possibilitat de finançar projectes d’entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit de l’acció social i que desenvolupen projectes de voluntariat alineats amb la tipologia de serveis descrits.

Línies d'actuació

  • Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 30.000.000 euros.

Projectes tecnològics que facilitin la participació i la implicació del voluntariat d’aquelles entitats socials que actuen en l’àmbit de l’atenció i la cura de les persones en situació de dependència, de discapacitat o de problemàtica social derivada de malaltia mental.

Així com projectes de les entitats de voluntariat que plantegen solucions tecnològiques que ajudin a la interconnexió entre les persones ateses i/o els familiars o cuidadors amb el voluntariat, i/o aquells que plantegen solucions tecnològiques que facilitin el voluntariat en línia en l’atenció de persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

  • Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 6.000.000 euros.

Actuacions o projectes de digitalització de les entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit de l’acció social que tinguin com a objectiu millorar els processos de captació, selecció, coordinació i/o formació de les persones voluntàries que actuen en l’atenció de persones vulnerables.

  • Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 8.000.000 euros.

Projectes pilot d’innovació en l’àmbit dels serveis socials que posin en pràctica iniciatives pioneres i que impulsin noves línies de treball i intervenció amb la implicació de les administracions.

Els projectes pilot d’aquesta naturalesa que es poden presentar per part de les entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit dels serveis socials s’han de dirigir a la transformació i la innovació en l’atenció de les persones voluntàries que participen d’aquests tipus d’intervenció.