Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions pluriennals en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a projectes que tinguin com a marc l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 (EFPP).

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 23 Juliol, 2020
Termini convocatòria: 
24/07/2020 fins 07/10/2020
Àmbit: 
Gènere
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Els projectes objecte de subvenció hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la reducció de la pobresa i la precarietat femenina —a curt, mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona, d’acord amb els objectius definits per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal que contempla l’EFPP i els continguts concretats a la convocatòria.

Àmbits tematics

Economia per a la vida i organització dels temps
Mercat de treball:

  • Promoure la qualificació i l’acreditació professionals, així com la inserció i la permanència en el mercat de treball per a dones en situació de vulnerabilitat.
  • Combatre les desigualtats de gènere en el mercat formal que determinen la vulnerabilitat de les dones davant la pobresa.
  • Fomentar la dignificació dels sectors més feminitzats i, alhora, combatre la segregació ocupacional.

Treball domèstic i de cures i afectes:

  • Impulsar la coresponsabilitat en el treball domèstic i en el treball de les cures per part del conjunt d’actors implicats: les llars, la comunitat, el sector privat i l’Administració pública.

Ciutat de drets
Condicions socials bàsiques, empoderament i participació política i social

  • Promoure les condicions socials bàsiques, l’empoderament i la participació sòcio-política de les dones en situació de major vulnerabilitat.