Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a programes de voluntariat a la Xarxa de Parcs Nacionals, 2023

Adreçades a les entitats de voluntariat que realitzin programes de voluntariat en els parcs nacionals, així com en els centres i finques adscrits a l'Organisme Autònomo de Parcs Nacionals.

Convocant: 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 12 Abril, 2023
Termini convocatòria: 
13/04/2023 fins 04/05/2023
Àmbit: 
Biodiversitat i Medi ambient
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Línies d'actuació dels programes de voluntariat:

  1. Seguiment i evaluació de la Xarxa.
  2. Millora del coneixement científic.
  3. Activitats complementàries per a la concessió dels objectius de la Xarxa en el seu conjunt, incloent suport en situacions excepcionals.
  4. Participació en les actuacions de maneig i conservació de centre i finques adscrites a l'Organisme Autònom Parcs Nacionals.

Els ajuts previstos en aquesta ordre es destinaran exclusivament a cobrir les despeses directament relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats de voluntariat. No obstant, també es podran subvencionar despeses de manutenció, allotjament, desplaçament i assegurances corresponents a les persones que hi participin, així com els mitjans humans necessaris per a la gestió, planificació i coordinació de les actuacions i, si escau, els mitjans materials necessaris per a la realització i difusió de les mateixes.

El finançament dels ajuts serà, com a màxim, de 567.000 euros.