Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a programes d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades

El Departament de Benestar Social i Família obre convocatòria de subvencions a entitats per a la realització de programes d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 17 Març, 2014
Termini convocatòria: 
18/03/2014 fins 06/04/2014
Àmbit: 
Drets humans i solidaritat
Veïnal
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Objectiu:

Donar suport a programes i activitats que realitzen les entitats a Catalunya que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de la integració de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades, amb respecte i promoció de la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació, i a través, també, de la sensibilització i el coneixement, per part de la població de catalunya, de la nova ciutadania.

Programes i activitats subvencionables:

Grup A. Programes d’acollida.

  • A.1. Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.
  • A.2. Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Grup B. Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats.

  • B.1. Programes de formació per a la inserció laboral.
  • B.2. Programes de millora de la capacitat individual.

Grup C. Programes d’integració.

  • C.1. Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.
  • C.2. Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.
  • C.3. Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
  • C.4. Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori.