Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF | 2022

Adreçades a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF en l'àmbit de polítiques socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 27 Juliol, 2022
Termini convocatòria: 
28/07/2022 fins 23/09/2022
Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Cohesió social i Interculturalitat
Educació
Estructura i Equipaments
Gènere
Gent gran i Dependència
Gestió entitats i Responsabilitat social
Infància, Joventut i Famílies
Ocupació i Inserció laboral
Pobresa i Exclusió social
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

A qui va dirigit?

A les entitats sense ànim de lucre del tercer sector d'acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d'entitats del tercer sector d'acció social que defineix l'article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social, i les entitats o organitzacions no governamentals que reuneixin els requisits que establerts.

Línies de subvencions

Bloc 1. Activitats de projectes i adquisició d'equipaments

Línia A. Foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació

A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones.

A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d'atenció a persones amb el VIH o la sida, trastorns mentals o addiccions.

A.3 Accions per a la inserció sociolaboral de les dones.

A.4 Accions d'inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o la sida, trastorns mentals o addiccions.

A.5 Accions destinades a reforçar l'atenció i l'orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.

A.6 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia B. Protecció social

B.1 Accions d'urgència.

B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb trastorn mental i amb dependència.

B.3 Accions d'atenció social dirigides a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

B.4 Accions d'atenció integral a les persones grans per mitjà de serveis que en facilitin la permanència al domicili i al seu entorn social i familiar, així com les que s'adrecen al suport de les seves famílies i cuidadors.

B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d'atenció social a persones amb addiccions.

B.6 Accions d'atenció i intervenció social destinades a persones sense llar i sense sostre.

B.7 Accions d'atenció integral dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones en situació actual o anterior de privació de llibertat i sotmeses a mesures alternatives.

B.10 Accions d'accés a l'ocupació per a joves, menors migrants no acompanyats i persones en situació o risc d'exclusió.

B.11 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia C. Infància i adolescència

C.1 Accions de promoció de l'educació, la sanitat i qualitat de vida infantil i la protecció dels drets de la infància.

C.2 Accions d'acollida, d'acompanyament i d'atenció integral social per a infants i joves sense referents familiars en situació de dificultat social i per a menors migrants no acompanyats.

C.3 Accions de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives i socials que en promoguin la integració en un medi familiar.

C.4 Accions per a la prevenció i l'atenció educativa i social davant la violència envers la infància.

C.5 Accions d'inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció.

C.6 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia D. Famílies

D.1 Accions d'acompanyament a la família amb necessitats específiques.

D.2 Accions d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF). Accions de suport a la criança saludable i positiva de fills i filles.

D.3 Accions de lluita contra la violència masclista en totes les seves formes i en els àmbits en què es manifesta.

D.4 Accions de promoció de la gent gran activa i de prevenció dels maltractaments a la gent gran.

D.5 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia E. Voluntariat

E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat i mentoria.

Línia F. Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional

F.1 Accions per a l'acollida, la inclusió social i la inserció sociolaboral de persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.

F.2 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia G. Joventut

G.1 Accions educatives per a la salut adreçades a joves.

G.2 Accions per promoure la inserció sociolaboral de les persones joves aturades.

G.3 Accions de promoció en el marc de l'economia social i solidària impulsades per joves, fent xarxa i amb impacte a la comunitat.

G.4 Accions educatives per a la transmissió de valors solidaris entre el jovent.

G.5 Accions solidàries i de cohesió social.

G.6 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia H. Poble gitano

H.1 Accions de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb una incidència especial en les dones.

H.2 Accions d'inserció sociolaboral i educativa dirigides a la població gitana.

H.3 Accions per a l'adquisició d'equipament per a locals, establiments, centres, pisos i unitats d'atenció per a persones de l'àmbit competencial propi.

Línia I. Gestió i coordinació d'entitats de segon o tercer nivell

I.1 Accions de gestió i coordinació d'activitats desenvolupades per diverses entitats executants.

Bloc 2. Activitats d'inversions d'obres

Línia J. Obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, no finalitzades i finançades a l'empara de la Resolució DSO/3462/2021, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021.

J.1 Accions d'inversió d'obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior.

Línia K. Obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, no finançades anteriorment a l'empara de la Resolució DSO/3462/2021, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021.

K.1 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, incloses en l'àmbit d'actuació de la protecció social.

K.2 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, incloses en l'àmbit d'actuació de la infància, l'adolescència, menors migrants sols i joventut.

K.3 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones, incloses en la resta dels àmbits d'actuació que estableix l'apartat 1.2 de les bases reguladores.