Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions amb la finalitat d'eliminar els obstacles que puguin impedir als nacionals de tercers països el ple ús i gaudi dels seus drets i que puguin incidir de manera directa en el seu règim jurídic.

Convocant: 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
Data de publicació de la convocatòria: 
Dissabte, 4 Juliol, 2015
Termini convocatòria: 
06/07/2015 fins 25/07/2015
Àmbit: 
Drets humans i Pau
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Amb aquesta finalitat, es contemplen tant les qüestions de ciutadania com les relacionades amb la diversitat cultural i religiosa, la participació i els drets polítics dels immigrants, amb l'objectiu últim d'augmentar la cohesió social.

Programes subvencionables

 • Programes de Règim General finançats exclusivament amb Pressupostos Generals de l'Estat
  • Programes d'acollida integral per a l'atenció de les necessitats bàsiques i de suport a la inserció de persones immigrants nacionals de tercers països.
  • Programes d'equipament i adaptació d'immobles.
 • Programes cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)
  • Programes d'ocupació.
  • Programes destinats a la formació i perfeccionament de professionals i voluntaris/es.
  • Programes de sensibilització i promoció de la igualtat de tracte i no discriminació en l'àmbit laboral.
 • Programes cofinançats pel Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI)
  • Programes per a l'adquisició de coneixements bàsics de l'idioma, història, institucions, ordenament, cultura i marc de convivència de la societat espanyola, per a facilitar així la participació en aquesta.
  • Programes per a promoure la integració de menors i joves en el sistema educatiu i garantir les condicions d'igualtat en l'accés en aquest, com a instrument clau de la seva participació activa a la societat.
  • Programes per a coordinar l'estudi i atenció de necessitats específiques en matèria de salut.
  • Programes específicament dirigits a dones.
  • Programes de promoció de la igualtat de tracte i no discriminació en la societat espanyola.
  • Programes per a la identificació d'experiències i bones pràctiques en els anteriors programes i accions, per tal de ser compartides amb altres Estats Membres.