Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals, any 2023

Són subvencions per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 27 Febrer, 2023
Termini convocatòria: 
16/03/2023
Àmbit: 
Cultura, Religió i Esport
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Modalitats

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals.

Poden ser subvencions per a:

  1. Iniciatives que volen fomentar la recerca, el diàleg i l'intercanvi d'experiències entre professionals, així com aquelles que milloren els coneixements en noves tecnologies i qualsevol altra que impliqui un creixement professional dins del sector de les arts visuals.
  2. Projectes pedagògics que tenen com a objectiu l'educació i la comprensió dels llenguatges de les arts visuals.
  3. Programes de residència per a artistes i altres professionals de les arts visuals. S'entén per programes de residència aquells que tenen com a objectiu proveir els participants de temps d'estada, espai i mitjans per desenvolupar el seu procés creatiu i/o d'investigació. Inclouen assessorament professional, tant teòric com pràctic, als residents, ajuda a la producció i visibilització dels resultats obtinguts, entre altres aspectes, per tal d'aconseguir la màxima professionalització.
  4. Activitats en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.

b) Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals. Són subvencions per a la producció, l'exhibició i la difusió d'aquests projectes. Cal que es faci una presentació pública del projecte dins de l'any natural de la concessió de la subvenció. Se n'exclouen el procés de recerca previ a la producció, les activitats promogudes per una galeria d'art i totes les que tinguin una finalitat comercial.

c) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies. Se n'exclouen les publicacions en suport paper, els webs de promoció artística amb finalitat lucrativa i les actualitzacions de les webs dels sol·licitants.

En les modalitats a) i b), s'admeten les activitats en format virtual, així com les activitats mixtes que combinin part presencial i part virtual.

A qui va dirigit?

  • A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.
  • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.