Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament 2019

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament convoca subvencions a iniciatives presentades per ONGD catalanes, per a la transformació social, que responguin a un enfocament de gènere i basat en drets humans.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 23 Maig, 2019
Termini convocatòria: 
24/05/2019 fins 14/06/2019
Àmbit: 
Drets humans i solidaritat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Línies de subvencions:

  • Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament.

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin en països receptors d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) a través de contraparts locals, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans i que responguin a prioritats, valors i/o finalitats de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

Cal que els projectes objecte de subvenció s'adrecin, com a mínim, a complir amb alguna de les prioritats, valors, i/o finalitats següents, establerts per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament:

1) La defensa de l'equitat entre homes i dones i la promoció dels drets de les dones.

2) El reconeixement de l'ésser humà en la seva dimensió individual i col·lectiva, com a protagonista i destinatari últim de la política de cooperació pública al desenvolupament.

3) La promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, indivisibles i interdependents, considerant la llibertat, la democràcia i la dignitat de la persona com a fonaments de tot l'esforç en pro del desenvolupament humà.

4) El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i també dels valors de la convivència multicultural.

5) La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions polítiques o econòmiques per raons de sexe, de raça o ètnia, de cultura o de religió.

6) El reconeixement i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals individuals i col·lectius reconeguts internacionalment.

7) L'impuls d'un desenvolupament humà sostenible integrador de les seves dimensions democràtica, econòmica, social i mediambiental.

8) L'impuls de la igualtat d'oportunitats entre sexes en l'accés efectiu als recursos, als serveis, a l'educació i a la formació i, en especial, la potenciació de la plenitud dels drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants.

  • Línia 2. Projectes d'educació per al desenvolupament.

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD) impulsats per ONGD amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin a Catalunya, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans, que responguin a prioritats, valors, i/o finalitats de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, i que contribueixin a la construcció d'una ciutadania global crítica i transformadora.

Es treballarà en aquesta direcció des de tots els àmbits d'intervenció estratègica o dimensions d'EpD: sensibilització; educació; recerca, i incidència política i mobilització social.