Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions del Consell Comarcal d'Osona a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat, 2021

Destinades a promoure la cooperació al desenvolupament en I'àmbit internacional prioritzant els projectes de codesenvolupament i fomentant la difusió d'aquests projectes als municipis d'Osona.

Convocant: 
Consell Comarcal d'Osona
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 21 Juny, 2021
Termini convocatòria: 
22/06/2021 fins 22/07/2021
Àmbit: 
Cooperació al desenvolupament
Drets humans i Pau
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases totes les entitats sense afany de lucre amb domicili a la comarca d'Osona que acreditin els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, i que en els seus estatuts hi consti el domicili de l'associació en un municipi d'Osona.
  • No seran admeses les sol·licituds presentades per delegacions o subseus d'associacions de la comarca d'Osona.
  • Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació i/o la solidaritat. També podran presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats que, tot i no complir amb aquest punt, realitzin habitualment activitats de solidaritat i cooperació amb organitzacions homòlogues.
  • Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l'experiència de l'entitat en la realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el qual se sol·liciti l'ajuda.
  • En el cas que la sol·licitant sigui una Fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d'haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d'acord amb l'article 336.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.