Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a projectes de recerca i investigació en la recerca de l'aigua 2018

L'Agència Catalana de l'Aigua convoca subvencions per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic, així com per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació.

Convocant: 
Agència Catalana de l'Aigua
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 24 Octubre, 2018
Termini convocatòria: 
25/10/2018 fins 24/12/2018
Àmbit: 
Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Dues línies de subvencions:

 • per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic. Dotació màxima: 1.000.000 euros
 • per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació. Dotació màxima: 300.000 euros

Poden ser objecte de subvenció les inversions adreçades al finançament de projectes d'investigació i recerca d'interès de l'Agència Catalana de l'Aigua en una de les següents línies de recerca:

 1. Línia 1: serveis ambientals i anàlisi socioeconòmica.
 2. Línia 2: economia circular – protecció del medi.
 3. Línia 3: ecosistemes mediterranis – millora de l'estat del medi.
 4. Línia 4: gestió d'esdeveniments extrems i adaptació al canvi climàtic.
 5. Línia 5: especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació associats fonamentalment als Serveis d'Alerta Primerenca d'Inundacions (SAPI).

Col·lectius beneficiaris, que desenvolupin la seva activitat de recerca a Catalunya:

 1. Els centres del sistema CERCA: entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya.
 2. Els altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents de la Generalitat de Catalunya o que hi estiguin vinculats, i els dependents de les administracions públiques territorials de Catalunya i els seus organismes o que hi estiguin vinculats, en qualsevol de les seves formes jurídiques.
 3. Les universitats: les universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 4. L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), mitjançant els seus centres que desenvolupin activitats a Catalunya.
 5. Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin o gestionin activitats de R+D, generin coneixements científics o tecnològics, en facilitin l'aplicació i la transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials i que desenvolupin les activitats a Catalunya.
 6. Els centres tecnològics o de suport a la innovació tecnològica d'àmbit català: entitats sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, que desenvolupin les activitats a Catalunya, creades amb l'objectiu de contribuir al benefici general de la societat i a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació de coneixement o innovació tecnològica, realitzant activitats de R+D+I i desenvolupant-ne l'aplicació.