Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a projectes d'entitats que articulin els sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes 2020

L’últim dia del termini de presentació de sol·licituds s'ajorna fins al 3 de juny (inclòs) en compliment de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 9 Març, 2020
Termini convocatòria: 
10/03/2020 fins 03/06/2020
Àmbit: 
Cultura i esports
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural vol donar suport a aquelles entitats sense finalitat de lucre que, de manera continuada al llarg de l'any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals en l'àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) o a difondre el patrimoni literari català.

Modalitats

  1. Suport a les entitats privades sense finalitat de lucre que vetllen pels interessos professionals dels escriptors en llengua catalana.
  2. Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que tenen per objectiu difondre el patrimoni literari català.

Persones beneficiàries

Poden optar a la modalitat a) les entitats privades sense finalitat de lucre (no s'inclouen les adscrites a una entitat pública) que agrupen escriptors en llengua catalana dins de l'àmbit lingüístic català i vetllen pels seus interessos professionals.

Poden optar a la modalitat b) les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les adscrites a una entitat pública, dedicades a la difusió del patrimoni literari català que actuïn dins de l'àmbit lingüístic català.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats privades de foment de la cultura popular i tradicional catalana.

Dotació

La dotació màxima de la convocatòria és de 427.000 euros.

L'import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.