Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials, 2023

Subvencions de projectes i activitats en els àmbits d'afers socials, inclusió social, famílies, gent gran, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 24 Abril, 2023
Termini convocatòria: 
25/05/2023
Àmbit: 
Cohesió social i Interculturalitat
Gènere
Gent gran i Dependència
Infància, Joventut i Famílies
Lleure
Moviment veïnal
Ocupació i Inserció laboral
Participació ciutadana i Polítiques socials
Persones refugiades i Migracions
Pobresa i Exclusió social
Salut i Discapacitat
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Àmbit geogràfic: 
Nacional

A qui va dirigit?

A les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya. En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària les entitats en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La convocatòria beneficia entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en àmbits com ara l’atenció a la gent gran, a la infància i l’adolescència i a les persones amb discapacitat. També les que duen a terme projectes d’educació en el lleure, d’associacionisme i voluntariat, d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat o de lluita contra el sensellarisme, entre d’altres.

Amb una quantia de 38.875.884 euros.