Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades i alliberades condicionals 2017

El Departament de Justícia convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en els centres penitenciaris de Catalunya i alliberades condicionals.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 7 Juny, 2017
Termini convocatòria: 
08/06/2017 fins 19/07/2017
Àmbit: 
Sanitat
Atenció social
Infància i joventut
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Programes subvencionables:

  1. Actuacions en l'àmbit de la salut mental, la discapacitat i l'atenció a la gent gran que duen a terme entitats socials de manera habitual i que ajudin a complementar accions que es duen a terme en l'entorn social i a afavorir els processos d'integració social de persones internes en centres penitenciaris i/o alliberades condicionals.
  2. Programes de reinserció social en l'àrea sociosanitària destinats a les persones internes als centres penitenciaris, i a les alliberades condicionals, de Catalunya, que siguin malalts terminals, que pateixen una malaltia molt greu inguarible, inclosos els programes d'intervenció psicosocial per prevenir i abordar les malalties infeccioses i programes relacionats amb la cura de la salut i del benestar personal.
  3. Programes de reinserció social en l'àmbit de l'educació social per dur a terme projectes de resolució alternativa de conflictes, destinats a les persones internes en centres penitenciaris i els alliberats condicionals, de Catalunya.
  4. Programes de reinserció social en l'àmbit de l'educació social per dur a terme activitats relacionades amb les arts visuals, plàstiques, escèniques i audiovisuals, amb l'educació pel lleure, i amb l'organització de concursos, exposicions, mostres i fires per promoure les seves creacions, de les persones internes als centres penitenciaris de Catalunya.
  5. Programes de reinserció social que compten amb la coresponsabilitat i participació de la societat civil, a través del voluntariat adreçat a donar suport a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals i a les seves famílies, així com actuacions de suport a la intervenció i el seguiment comunitari de persones amb delictes contra la llibertat sexual i el trànsit. També per dur a terme accions de gestió i formació del voluntariat penitenciari, així com tasques de difusió i sensibilització de la importància de l'afavoriment dels processos de reinserció social, de dinamització de sinèrgies entre les diferents entitats que participen en aquests processos.
  6. Accions en l'àrea de la intervenció preventiva en l'àmbit de les conductes addictives que puguin dur a terme entitats a la comunitat i que puguin tenir un efecte positiu per a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals de Catalunya en el procés de reinserció social.
  7. Programes de reinserció social en l'àmbit comunitari per dur a terme activitats d'atenció i d'intervenció socioeducativa, per donar suport a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals, de Catalunya, i a les seves famílies.
  8. Programes de reinserció social en l'àmbit comunitari per dur a terme activitats d'acolliment i d'intervenció socioeducativa en llars, cases i pisos, adreçats a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals, de Catalunya.
  9. Programes d'intervenció en el marc del Pla d'acció i desenvolupament de polítiques de dones, des de la perspectiva de gènere, així com aquelles polítiques relacionades amb la diversitat afectivosexual tendent a potenciar el respecte i la no-discriminació per raó d'orientació sexual, identitat sexual o de gènere, adreçats a les persones internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals, de Catalunya.
  10. Actuacions dirigides a la prevenció, intervenció i aplicació de noves metodologies adreçades a les persones joves internes als centres penitenciaris i a les alliberades condicionals de Catalunya.