Finançament
F Pere Tarrés

VII Ajudes a projectes d'acció social de la Fundación Mutua Madrileña 2018

La Fundación Mutua Madrileña vol reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, a Espanya o fora d'Espanya.

Convocant: 
Fundación Mutua Madrileña
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 5 Setembre, 2018
Termini convocatòria: 
05/09/2018 fins 03/10/2018
Àmbit: 
Atenció social
Drets humans i solidaritat
Infància i joventut
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Accions subvencionables

 • Discapacitat: Projectes que tinguin com a principal finalitat millorar les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (ocupabilitat, formació, integració, atenció i assistència, etc.). Dotació: 150.000€
 • Violència de gènere: Projectes que tinguin com a objectiu la millora de la situació de les dones víctimes de maltractaments, en qualsevol àmbit (prevenció, conscienciació, assistència, formació i ocupabilitat). Dotació: 100.000€
 • Ajuda a la infància: Projectes que tinguin com a finalitat la millora de les condicions de vida de nens amb problemes de salut i/o en risc d'exclusió social per motius socioeconòmics. Dotació: 100.000€
 • Integració laboral de joves en risc d'exclusió social: Projectes que tinguin per finalitat afavorir l'accés a l'ocupació de joves en risc d'exclusió. Dotació: 100.000€
 • Cooperació al desenvolupament: Projectes que donin cobertura a necessitats bàsiques de la població infantil en països en vies de desenvolupament i contribueixin a reduir els índexs de mortalitat d'aquest col·lectiu. Dotació: 150.000€
 • Innovació social: Projectes d'entitats sense ànim de lucre que plantegin noves formes de satisfer les necessitats socials. Dotació: 150.000€
  • Que aportin solucions innovadores bé pel seu enfocament o bé per la seva execució.
  • Que siguin viables i sostenibles en el temps.
  • Els projectes poden ser relatius als col·lectius descrits en la resta de les categories de la convocatòria o a qualsevol altre.


Els projectes presentats a les quatre primeres categories han de ser íntegrament desenvolupats a Espanya.

Els projectes presentats a la categoria Innovació social poden desenvolupar-se tant a Espanya com en països en vies de desenvolupament.