Finançament
F Pere Tarrés

XXXVII Convocatòria Fons de Solidaritat de la UAB

La Fundació Autònoma Solidària convoca una nova edició d'aquests ajuts amb l’objectiu de promoure les accions de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els països del Sud, l’Educació per a la Justícia Global i la solidaritat.

Convocant: 
Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 7 Gener, 2020
Termini convocatòria: 
07/01/2020 fins 12/03/2020
Àmbit: 
Drets humans i Pau
Educació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Local
Línies de subvenció
  • Línia 1: Projectes i altres iniciatives de cooperació adreçades a països del Sud.

Els projectes d’aquesta línia hauran de ser, sempre que sigui possible, de cooperació interuniversitària amb relació a la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora de la gestió universitària de les contraparts. Les accions han de tenir un impacte clar en el desenvolupament del país i, en la mesura del possible, en l’enfortiment de les relacions entre les universitats del Sud i el seu entorn. Tipus d’accions: són objecte de subvenció les accions de formació, assessoria tècnica i consultoria a països del Sud i les aplicacions de resultats de projectes finalitzats. També són objecte d’aquesta convocatòria els projectes de prospecció que ajudin a la identificació i formulació de projectes més amplis.

  • Línia 2: Activitats d’educació per la a justícia global adreçades a la comunitat universitària: sensibilització, formació, recerca, incidència política i mobilització social.

Les activitats d’Educació per a la Justícia Global que contempla aquesta convocatòria s’han de dur a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona i han de servir per generar consciència crítica sobre les injustícies mundials i facilitar eines per a la seva transformació, amb l’objectiu de construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament just, equitatiu i sostenible. Les quatre dimensions a través de les quals es conforma l’Educació per a la Justícia Global són la sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política i la mobilització social. Tipus d’accions: són objecte de subvenció, de manera prioritària, les propostes dirigides a la promoció de coneixement crític i la introducció de continguts en clau d’Educació per a la Justícia Global a nivell curricular en els estudis que ofereix la Universitat.

Dotació

Dotació total de 60.000€. S’estableix un import màxim de 10.000€ per sol·licitud.