Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-accions-la-defensa-dels-drets-humans-i-dels-drets-humans-de-les-dones-en
Mans unides al centre. Font: Pixabay

Ajuts per a una convocatòria única d’accions orientades a la defensa dels Drets Humans (DH) i dels Drets Humans de les Dones (DHD).

Subvenció
Termini convocatòria:
05/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-solidaris-locals-de-la-seu-durgell-2023
Imatge d'un plaça a la Seu d'Urgell. Font: Flickr - Jorge Franganillo

Concessió de la subvenció per a projectes solidaris locals, que tenen per finalitat potenciar les entitats sense ànim del lucre del municipi que col·laborin o portin a terme projectes que afavoreixin la cooperació i la solidaritat a la ciutat de La Seu d’Urgell.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-laecid-projectes-de-cooperacio-al-desenvolupament-2023
 Font:

Adreçades a projectes de cooperació per al desenvolupament, inclosos els d'Educació per al desenvolupament i la ciutadania, per tal de promoure un model de ciutadania global capaç de contribuir a la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament dels pobles, des d'un enfocament de drets humans, i per a la promoció del comerç just.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-programa-danimacio-la-lectura-al-mon-rural-2023
Espai amb llibres. Font: Pexels - Annaëlle Quionquion

Ajuts per donar suport a les activitats realitzades per institucions sense fins de lucre que treballen en l'animació a la lectura en el món rural, sufragant, per mitjà de transferències de capital, despeses d'equipament o inversions que facilitin o potenciïn la tasca d'animació a la lectura.

Subvenció
Termini convocatòria:
08/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-lassociacionisme-entitats-associatives-representatives-del-4
Vaixell de pesca. Font: Pexels - Mike Bird

Adreçades a entitats associatives representatives del sector pesquer per al desenvolupament d'activitats.

Subvenció
Termini convocatòria:
08/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-lajuntament-de-tarragona-projectes-de-cooperacio-al-desenvolupament-0
 Font:

L'Ajuntament de Tarragona convoca subvencions per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament per entitats sense ànim de lucre.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-lajuntament-de-tarragona-projectes-deducacio-al-desenvolupament-2023
 Font:

L'Ajuntament de Tarragona convoca subvencions per a la realització de projectes d’Educació per al Desenvolupament que es realitzin a la ciutat de Tarragona per entitats sense ànim de lucre.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lorganitzacio-dactivitats-de-difusio-de-les-arts-visuals-i-arts-esceniques-1
Trapezista penjant d'una anella. Font: Pexels - Los Muertos Crew

Són subvencions per a la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-programacio-realitzada-de-musica-en-viu-de-caracter-professional-2023
Mà enlaire en un concert. Font: Free-Photos a Pixabay

Subvencions per a donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional.

Subvenció
Termini convocatòria:
13/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/xxi-convocatoria-ordesa-2023
 Font:

Nova edició dels ajuts que suposen una millora directa i immediata de la qualitat de vida, salut i nutrició de la infància sense recursos, així com de la població maternoinfantil en risc social.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/05/2023 fins 15/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-culturals-de-caracter-puntual-ala-ciutat-de-barcelona-2023
Dinar de Festa de la Primavera de la Barceloneta. Font: Flickr - Ajuntament de Barcelona

Convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic, o aquells que s’impulsin per primer cop, i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 a la ciutat de Barcelona.

Subvenció
Termini convocatòria:
16/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-adrecades-la-petita-i-mitjana-pagesia-de-collserola-2023
Ermita a Collserola entre camps de blat. Font: Wallpaper Flare

Donar suport a les activitats agràries del petit i mitjana pagesia que proveeixen a la societat de serveis ecosistèmics en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com promoure
les bones pràctiques en finques agroramaderes i tendir a la producció ecològica i l'agroecologia.

Subvenció
Termini convocatòria:
16/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-minimis-al-suport-cooperatives-io-associacions-dautoorganitzacio
Plaques solars i mussol en una teulada. Font: Pexels - Erik Karits

Subvencions de minimis per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP).

Subvenció
Termini convocatòria:
18/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-preparacio-i-la-gestio-de-projectes-europeus-i-facilitar-latraccio-de-talent
Noia programant robots. Font: Pexels - ThisIsEngineering

Convocatòria que pretent incrementar la participació dels agents del sistema espanyol en projectes i programes internacionals.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-entitats-de-proteccio-animal-2023
Mussol en un prat. Font: Pexels - Dani Maciel

Adreçades a entitats de protecció animal sense ànim de lucre.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-donar-suport-activitats-culturals-impulsades-en-lambit-comarcal
Logotip del Consell Comarcal del Maresme

Subvencions per a projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament d’activitats presencials i/o no presencials que les entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme a la comarca del Maresme.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-laccio-i-la-promocio-cultural-corresponents-2023
Museu MNAC Font: Pixabay

Amb la finalitat de modernitzar i professionalitzar el sector cultural i creatiu.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-mesures-alternatives-la-pena-privativa-de-llibertat-i-determinats-programes
Noia regant una planta. Font: Pexels - Anastasiya Gepp

Subvencions per a la col·laboració en l'execució i seguiment de mesures alternatives a la pena privativa de llibertat i determinats programes d'atenció social.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-realitzacio-dactivitats-part-de-confederacions-federacions-i-associacions-1
Foto de Jaime Lopes a Unsplash

Subvencions que volen contribuir a finançar les activitats de les confederacions, federacions i associacions d'alumnes, sufragant les despeses necessàries per a la realització d'aquestes.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-accions-de-cooperacio-al-desenvolupament-en-lambit-de-la-innovacio-2023
Logotips del Ministeri

Per accions de cooperació al desenvolupament en l'àmbit de la innovació, que abordin desafiaments socials, econòmics, mediambientals i de desenvolupament de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-culturals-o-dinteres-ciutada-realitzades-la-demarcacio-de
Logotip de la Diputació de Tarragona

Subvencions a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats culturals o d'interès ciutadà realitzades a la demarcació de Tarragona, 2023

Subvenció
Termini convocatòria:
29/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-general-de-projectes-de-la-fundacion-once-2023
Logotip Fundación ONCE

Un conjunt d'ajuts per a projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats i la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-limpuls-de-cooperatives-de-treball-integrades-persones-joves-l-92
Logotip de l'Ajuntament de lleida

Ajuts per al desenvolupament d’activitats emmarcades en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària i liderades majoritàriament per persones joves de l'Ajuntament de lleida

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-dajudes-pel-foment-de-la-bioeconomia-forestal-2023
Bosc d'arbres de fulles caduques. Font: Pexels - Felix Mittermeier

Subvencions a grans projectes transformadors d'índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-dins-lambit-de-la-xarxa-de-parcs-naturals-de-la-diputacio-de-barcelona-2024
Logotip dels Parc Naturals de la Diputació de Barcelona

Subvencions per a fomentar les activitats forestals, agrícoles-ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques i les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l'eficiència i estalvi energètic en edificis, dins l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-incorporacio-de-socis-o-socies-treballadorsores-o-socis-o-socies-de-0
Gent juntant les mans. Font: Pexels - Mica Asato

L'objecte d'aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-activitats-culturals-socials-i-esportives-2023
Les Garrigues. Font: Wikipèdia

L’objecte d’aquestes bases és establir una regulació en la concessió d’ajuts en activitats culturals, socials i esportives que es desenvolupin a la comarca de les Garrigues.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-millora-de-les-infraestructures-de-telecomunicacions-en-edificis-2022-i
Antena de mòbil. Font: Pexels - MESSALA CIULLA

Són ajuts que tenen com a objectiu la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis o conjunts d’edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-projectes-de-cooperacio-internacional-i-deducacio-la
Logotip Ajuntament de Vic

Impulsar des de la dimensió local: la cohesió social i el desenvolupament humà sostenible, l'erradicació de la pobresa i de les desigualtats, i el desplegament efectiu dels drets humans i la seva protecció.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-del-programa-girona-actua-2023
Logotip de l'Ajuntament de Barcelona

El programa 'Girona Actua' té la finalitat de contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Girona, mitjançant accions de millora de l’ocupabilitat dirigides a persones desocupades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals i que presenten especials dificultats d’inserció, com a element facilitador de la seva incorporació al mercat laboral.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/06/2023 fins 30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-laccessibilitat-vic-2023
Plaça de Vic. Font: Wikipèdia

Convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis d'habitatges i la millora de l'accessibilitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/06/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-estatals-amb-carrec-al-07-irpf-i-societats-2023
Taula amb monedes d'Euro i mà agafant-n'he. Font: Pexels - cottonbro studio

Per a activitats d'interès general considerades d'interès social, adreçades a la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions del Tercer Sector d'Acció Social.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/07/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-activitats-culturals-i-socials-de-la-comarca-del-solsones-2023
Logotip del Consell Comarcal del Solsonès

Ajuts per a entitats sense ànim de lucre, de la comarca del Solsonès, legalment constituïdes, que impulsin o desenvolupin activitats de caire social o cultural a la comarca.

Subvenció
Termini convocatòria:
31/07/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-caracter-social-activitats-socials-realitzades-en-la-demarcacio-de
Logotip de la Diputació de Tarragona

Subvenció per a actuacions que, dins l'àmbit d’acció social, serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social, es facin en interès de la ciutadania de la demarcació de Tarragona, així com aquells projectes que promoguin la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional o en risc d’exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i els que promoguin la cohesió i inclusió social.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/08/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-activitats-estrategiques-despecial-impacte-i-rellevancia-de-la
Logotip de la Diputació de Tarragona

Activitats o actuacions culturals i/o d'interès ciutadà estratègiques, d'especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-contractacio-i-autoocupacio-de-persones-migrades-extracomunitaries-en
 Font:

Aquestes subvencions s'emarquen en l'àmbit Leader de la Catalunya Central.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2022 fins 30/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-fomentar-el-contacte-entre-els-lectors-i-els-autors-traductors-i-1
Conferència a la biblioteca. Font: Pexels - Kampus Production

Afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d'obres que tinguin versió, tant si és l'original com si és traduïda, en llengua catalana o occitana, mitjançant la seva presència a les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/02/2023 fins 30/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-editorials-la-traduccio-al-catala-o-loccita-dobres-literaries-lany-2023
 Font:

Convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2023.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/02/2023 fins 30/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-traduccio-al-catala-dobres-no-literaries-2023
Prestatgeria amb llibres. Font: Pixabay

Subvencions per promoure l'oferta en català d'obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-al-programa-forma-i-insereix-la-realitzacio-daccions-formatives-0
Persona cordant-se un davantal. Font: Pexels - Amina Filkins

Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (SOC-FI).

Subvenció
Termini convocatòria:
31/10/2023