Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-programes-projectat-dorientacio-professional-persones
Logo del programa 'Projecta't'. Font:  Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

L'objectiu d'aquesta convocatòria és l'orientació professional adreçada a persones treballadores ocupades pel manteniment i millora de la seva adequació al mercat de treball i als diferents sectors productius, mitjançant programes d'orientació professional.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-dajuts-la-realitzacio-ditineraris-personalitzats-docupacio-persones-amb
Logo Fundación ONCE. Font: Fundación ONCE

Convocatòria de la Fundación ONCE que té per objecte promoure la participació d'entitats de persones amb discapacitat en règim de concurrència competitiva al Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/prestacions-al-pagament-del-lloguer-la-ciutat-de-barcelona-de-lany-2022
Claus al pany

Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-dajuts-la-realitzacio-de-formacio-persones-amb-discapacitat
Logo Fundación ONCE. Font: Fundación ONCE

La Fundación ONCE convoca ajuts que tenen l’objectiu de realitzar formació per a persones amb discapacitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-politiques-de-foment-de-la-participacio-ciutadana
 Font:

Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana per l'any 2023.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/11/2022 fins 02/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-les-accions-de-suport-la-formacio-any-2022
 Font:

Convocatòria de subvencions per a l'any 2022 de les accions de suport a la formació d'acord amb en les següents línies:

- Desenvolupament dels criteris de qualitat referents a les metodologies d'impartició de la formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades.

- Estratègies per potenciar la transformació digital i verda a través de la formació professional i l'orientació professional per a persones treballadores ocupades.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/11/2022 fins 06/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-suport-la-modernitzacio-de-les-entitats-del-tercer-sector-any-2022
 Font:

Actuacions de transformació digital que contribueixin a la modernització dels serveis socials en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

S'entén per transformació digital el canvi cultural, organitzatiu i operatiu d'una organització a través d'una integració intel·ligent de tecnologies, processos i competències digitals en tots els nivells i funcions de manera escalonada i estratègica, canviant fonamentalment la manera d'operar i d'oferir valor a les persones.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/11/2022 fins 07/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-financament-dactuacions-la-zona-dinfluencia-socioeconomica-del-parc
 Font:

L’objectiu és finançar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible de les poblacions de la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a la seva conservació, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Subvenció
Termini convocatòria:
10/11/2022 fins 10/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-pagament-del-cost-del-lloguer-dels-habitatges-obtinguts-del-mercat-privat
 Font:

La finalitat d'aquestes subvencions és incrementar la dotació d'habitatge social per a destinar-los a les persones en situació d'emergència econòmica i social, i risc d'exclusió residencial.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/11/2022 fins 12/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-destinats-la-proteccio-i-recuperacio-de-la-biodiversitat-i-els-ecosistemes-marins
 Font:

Subvenció destinada a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2022 fins 14/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-de-minimis-corresponents-lany-2023-la-promocio-foment-i-comercialitzacio-de-la
 Font:

Fomentar la promoció i la comercialització feta mitjançant iniciatives privades existents al territori, perquè la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2022 fins 15/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-prevencio-de-la-infeccio-vihsida
Llaç vermell sobre fons rosa. Font: Nadezhda Morya

Són subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per VIH/sida, que en cap cas siguin substitutives de prestacions assistencials, les quals es realitzin al territori de Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
29/11/2022 fins 21/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-prevencio-i-el-tractament-de-les-drogodependencies-i-les-addiccions
Persona mirant pantalles de telèfon mòbil i tauletes. Font: Ron Lach

Convocatòria pública per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per a les actuacions en l'àmbit de la salut de prevenció, l'atenció integral, la reducció de danys i la formació en l'àmbit de les drogodependències i les addiccions comportamentals.

Subvenció
Termini convocatòria:
29/11/2022 fins 21/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-en-lambit-de-la-salut-al-foment-de-la-salut-i-el-suport-als-1
Cuidadora agafant la mà d'una persona gran que té una pilota. Font: Matthias Zomer

Convocatòria pública per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies.

Subvenció
Termini convocatòria:
29/11/2022 fins 21/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-sense-anim-de-lucre-del-tercer-sector-ambiental-de-catalunya-0
Nens escoltant i mirant a una educadora ambiental que està dins d'un llac

Subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025 per promoure l'aprenentatge servei de l'àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/11/2022 fins 21/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-dactuacions-dirigides-la-renaturalitzacio-i-resiliencia-de-ciutats
 Font:

Convocatòria del projecte a la renaturalització urbana, de forma que s'incrementi tant la biodiversitat i la seva conservació als entorns urbans, com la resiliència de les ciutats davant del canvi climàtic, la seva habilitat i la qualitat de vida dels seus habitants.

Subvenció
Termini convocatòria:
20/10/2022 fins 22/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-deconomia-social-als-anys-2020
 Font:

El Departament d'Empresa i Treball convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/06/2020 fins 31/12/2022
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-assegurar-les-actuacions-daccessibilitat-universal-lhabitatge-persones-grans
 Font:

S'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
29/11/2022 fins 31/01/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-contractacio-i-autoocupacio-de-persones-migrades-extracomunitaries-en
 Font:

Aquestes subvencions s'emarquen en l'àmbit Leader de la Catalunya Central.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2022 fins 30/09/2023