Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-entitats-juvenils-i-deducacio-en-el-lleure-infantils-i-juvenils-sense
Imatge de Sara Fornaro a Pixabay

L'Ajuntament de Valls convoca subvencions per les despeses de manteniment de les associacions i entitats juvenils i d'educació en el lleure sense ànim de lucre, i per la realització de les activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu, de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educatiu orientades a la població adolescent i jove, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i de voluntariat durant el període comprès entre setembre de 2019 i agost de 2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
10/11/2020 fins 24/11/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-organitzacions-associades-de-distribucio-daliments-les-persones-mes
Imatge de Beth Thomas a Pixabay

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions destinades a sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge en els quals incorrin les organitzacions associades de distribució dels aliments, en el marc del Programa 2021 sobre ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides a Espanya.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/11/2020 fins 26/11/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-projectes-i-serveis-en-lambit-de-politiques-digualtat-sant-andreu
Imatge de Mediamodifier a Pixabay

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca subvencions per a les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipals que realitzin activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/11/2020 fins 26/11/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-proteccio-i-recuperacio-de-la-biodiversitat-dels-ecosistemes-marins-2021
Imatge de PublicDomainPictures a Pixabay

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Subvenció
Termini convocatòria:
11/11/2020 fins 27/11/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-despeses-de-funcionament-dempreses-i-entitats-culturals-durant-la-0
Imatge de Free-Photos a Pixabay

L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals dels sectors de l’audiovisual, les arts escèniques i la música durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/11/2020 fins 30/11/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-compensar-les-perdues-la-cancellacio-de-concerts-o-espectacles-en-festivals
Imatge de Free-Photos a Pixabay

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural obre convocatòria de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Subvenció
Termini convocatòria:
03/11/2020 fins 30/11/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-programacio-estable-dactivitats-artistiques-en-equipaments-culturals
Imatge de Clker-Free-Vector-Images a Pixabay

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per contribuir a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions que s'hagi d'haver realitzat entre l'1 de gener del 2019 i el 30 de setembre del 2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
18/11/2020 fins 03/12/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-comarca-del-segria-projectes-municipals-i-comarcals-de-suport-voluntariat
Imatge de Gerd Altmann a Pixabay

El Consell Comarcal del Segrià convoca subvencions per als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la comarca que desenvolupin projectes/activitats en matèria de suport al voluntariat per la crisi de la pandèmia del COVID-19, durant l’any 2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
17/11/2020 fins 04/12/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-compensar-les-perdues-cancellacio-despectacles-i-activitats-culturals-amb
Imatge de Free-Photos a Pixabay

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/11/2020 fins 10/12/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-fundacion-biodiversidad-projectes-de-millora-de-competencies-persones
Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions focalitzades en la millora de competències i qualificacions de persones treballadores en temes de sostenibilitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/06/2020 fins 15/12/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-constitucio-davals-cooperatives-i-societats-laborals-2018-2020
 Font:

El Departament d'Afers Socials i Famílies obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions per als anys 2018-2020..

Subvenció
Termini convocatòria:
02/11/2018 fins 31/12/2020
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-fundacion-biodiversidad-la-contractacio-de-persones-desocupades-del
Subvencions de la Fundación Biodiversidad per a la contractació de persones desocupades del Programa empleaverde (FSE) 2020

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la contractació de persones desocupades a temps complet per un període mínim de 6 mesos per part d'entitatsvinculades a l'economia verda i/o blava.

Subvenció
Termini convocatòria:
20/02/2021 fins 30/09/2021