Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-en-materia-de-recerca-cientifica-i-tecnica-de-caracter
 Font:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convoca subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que desenvolupin activitats d'interès social en matèria d'investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental.

Subvenció
Termini convocatòria:
14/07/2021 fins 30/07/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-les-escoles-i-ampes-de-la-comarca-del-solsones-2021
Foto de Romina BM a Unsplash

Són ajuts per a les despeses de les activitats extraescolars d'escoles i AMPA de la comarca del Solsonès.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/03/2021 fins 31/07/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-activitats-culturals-i-socials-de-la-comarca-del-solsones-2021
Imatge de Alexandra_Koch a Pixabay

Són ajuts destinats a les persones físiques, jurídiques, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre, de la comarca del Solsonès, que impulsin o desenvolupin activitats de caire social o cultural a la comarca.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/03/2021 fins 31/07/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-activitats-firals-que-es-desenvolupin-la-comarca-del-solsones-2021
Foto de Manuel Torres Garcia a Unsplash

Son ajuts destinats a les persones físiques, jurídiques, ajuntaments i entitats sense ànim de lucre, de la comarca del Solsonès, que impulsin o desenvolupin activitats de caire social o cultural a la comarca.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/07/2021 fins 31/07/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-accions-de-cooperacio-al-desenvolupament-en-lambit-de-la-innovacio
 Font:

La present convocatòria té com a objecte el cofinançament de projectes que abordin problemes socials econòmics mediambientals i de desenvolupament de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en el marc de l'Estratègia de la Cooperació Espanyola de lluita contra la COVID-19.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/07/2021 fins 02/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-accions-de-cooperacio-al-desenvolupament-en-lambit-de-la-innovacio-2021
Foto de Shane Rounce a Unsplash

Tenen com a finalitat el cofinançament de projectes que abordin problemes socials econòmics mediambientals i de desenvolupament de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en el marc de l'Estratègia de la Cooperació Espanyola de lluita contra la COVID-19.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/07/2021 fins 03/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-comunitats-catalanes-lexterior-2021
 Font:

Subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior per al suport al funcionament ordinari de les entitats, per a l'organització d'activitats de promoció i difusió de Catalunya, per a l'ensenyament de les llengües catalana i occitana/aranesa, per a programes d'ajuts socials per a membres de comunitats catalanes, i per a infraestructures i equipaments.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/07/2021 fins 03/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-cooperacio-al-desenvolupament-inclosos-els-deducacio-al
Foto de Tamanna Rumee a Unsplash

Adreçades a les organitzacions no governamentals per al desenvolupament inscrites al Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Subvenció
Termini convocatòria:
16/07/2021 fins 03/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-pluriennals-eurodistricte-al-desenvolupament-de-projectes-de-cooperacio-3
 Font:

Subvencions adreçades a microprojectes transfronterers de cooperació desenvolupats al territori de l'Espai Català Transfronterer, que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/07/2021 fins 05/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-deducacio-la-transformacio-social-foment-dels-drets-humans-la-ciutat-i
 Font:

L’Ajuntament de Lleida fa pública la convocatòria per atorgar ajuts a projectes d’Educació per a la Transformació Social (EpTS).

Subvenció
Termini convocatòria:
07/07/2021 fins 07/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-dajuts-projectes-deducacio-la-transformacio-social-els-drets-humans-la
Convocatòria d’ajuts a projectes d’Educació per la Transformació Social, els Drets Humans a la ciutat i la Interculturalitat.

Les entitats ciutadanes poden presentar projectes per a contribuir a crear un món més just i solidari, basant-se en el foment de la justícia social, la igualtat de gènere i basat en drets humans i la cultura de la pau.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/07/2021 fins 07/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-projectes-adrecats-consolidar-el-teixit-associatiu-juvenil-l-91
 Font:

L’Ajuntament de Lleida, principalment a través del Departament de Joventut, treballa per consolidar el teixit associatiu juvenil i per això estableix les bases reguladores de la concessió de subvencions per a promoure activitats que propiciïn l’associacionisme juvenil i estimulin el funcionament de col·lectius de joves.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/07/2021 fins 11/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-leconomia-social-i-del-cooperativisme-2021
 Font:

Subvencions a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/07/2021 fins 12/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-al-foment-de-la-participacio-comunitaria-i-el-voluntariat-als
Lleida - panoramio - Jorge Franganillo.jpg - Wikimedia Commons

Hi poden presentar projectes les entitats veïnals, les cases regionals, els centres culturals internacionals i les organitzacions sense ànim de lucre que treballin als barris de la ciutat de Lleida.

Subvenció
Termini convocatòria:
13/07/2021 fins 13/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-projectes-de-la-uefa-foundation-promoure-els-drets-fonamentals-de-la
UEFA Foundation

S'adreça a qualsevol organització que proposi mesures pràctiquesper a ajudar a la infància més vulnerable, en les àrees d'accés a l'esport, salut, educació, ocupació i desenvolupament personal.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/06/2021 fins 15/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-projectes-orientats-la-reinsercio-i-rehabilitacio-de
Foto de Weston MacKinnon a Unsplash

Subvencions destinades a fundacions, associacions, institucions, organitzacions no governamentals i entitats d'iniciativa social, totes elles sense ànim de lucre, que duguin a terme actuacions destinades a promoure la reinserció social de les persones en risc d'exclusió social.

Subvenció
Termini convocatòria:
24/07/2021 fins 23/08/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-proteccio-i-promocio-dels-drets-del-infants-2021
 Font:

Convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) que vol contribuir a respondre a l’impacte de la pandèmia Covid-19, promovent formes d’incorporar els drets dels infants en les respostes a aquesta i qualsevol altra situació d’emergència.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/04/2021 fins 07/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-fundacion-biodiversidad-la-contractacio-de-persones-desocupades-del
Subvencions de la Fundación Biodiversidad per a la contractació de persones desocupades del Programa empleaverde (FSE) 2020

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la contractació de persones desocupades a temps complet per un període mínim de 6 mesos per part d'entitatsvinculades a l'economia verda i/o blava.

Subvenció
Termini convocatòria:
20/02/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-recerca-social-2021
 Font:

La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/02/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-les-universitats-del-sistema-universitari-de-catalunya-collaborar-en-el
Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat

Els tipus de recursos per als quals es poden demanar ajuts són accessibilitat, ajuts tècnics especials i suport o assistència personal.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/09/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-suport-la-internacionalitzacio-dentitats-catalanes-en-lambit-de-laccio-0
 Font:

L'objecte d'aquesta subvenció és finançar les despeses derivades de la promoció i projecció d'entitats catalanes o dels organismes i xarxes europees i internacionals amb què es relacionen activament.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/07/2021 fins 31/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-deconomia-social-als-anys-2020
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/06/2020 fins 31/12/2022