Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-desenvolupament-del-programa-consolidat-2023
Persona llimant una fusta. font: Pexels - Ono Kosuki

Subvencions a entitats i empreses per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
26/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-dajudes-projectes-socials-de-la-fundacion-mutua-madrilena-2023
Persona ajudant a una persona gran. Font: Pexels - Matthias Zomer

La Fundació Mútua Madrileña presenta la XII Convocatòria Anual d'Ajudes a Projectes d'Acció Social amb l'objectiu de reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, a Espanya o fora d'Espanya.

Subvenció
Termini convocatòria:
05/09/2023 fins 27/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-ladquisicio-dequipament-tecnologic-de-lambit-de-la-cultura-popular-i
Aula amb ordinadors. Font: Pexels - Polina Zimmerman

Són subvencions per contribuir econòmicament a l'adquisició d'equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d'aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premis-activistes-pel-futur-una-espanya-millor-amb-lagenda-2030
Màquina d'escriure amb un full on posa 2030. Font: Pexels - Markus Winkler

Premis Activistes pel futur: una Espanya millor amb l'Agenda 2030 per al reconeixement d'actuacions i bones pràctiques per a l'aplicació de l'Agenda 2030

Subvenció
Termini convocatòria:
28/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-la-concessio-en-regim-de-concurrencia-publica-no-competitiva-de-les
Casa. Font: Pexels - Pixabay

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions corresponents a la Xarxa d'habitatges d'inserció social per a l'any 2023

Subvenció
Termini convocatòria:
02/08/2023 fins 29/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-activitats-estrategiques-despecial-impacte-i-rellevancia-de-la
Logotip de la Diputació de Tarragona

Activitats o actuacions culturals i/o d'interès ciutadà estratègiques, d'especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-contractacio-i-autoocupacio-de-persones-migrades-extracomunitaries-en
 Font:

Aquestes subvencions s'emarquen en l'àmbit Leader de la Catalunya Central.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2022 fins 30/09/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lexecucio-dobres-i-ladquisicio-i-la-installacio-dequipaments-als-museus-de
Sala d'un museu d'exposicions. Font: Pexels - Matheus Viana

Són subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres i a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments en els museus de Catalunya per tal de millorar-ne els espais i les instal·lacions

Subvenció
Termini convocatòria:
03/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-social-catalunya-2023-de-la-fundacio-la-caixa
Cartell de la convocatòria. Font: Fundació "la Caixa"

La finalitat és impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Subvenció
Termini convocatòria:
05/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/iia-edicio-de-la-convocatoria-horizonte-ods-2023
Logotip de la convocatòria

La Fundació Tellus llança la II Edició de la convocatòria HORITZÓ ODS per a la contribució a l'agenda global de les Nacions Unides – Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat de donar suport a projectes d'impacte social i mediambiental.

Subvenció
Termini convocatòria:
05/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajudes-de-la-fundacio-mapfre-projectes-socials-dirigida-al-collectiu-de-la-discapacitat
Logotip de les ajudes

A través del seu Projecte 'Sé Solidari d'Acció Social', la Convocatòria d'Ajudes a Projectes Socials està dirigida a persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual i psicosocial.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-realitzacio-dactivitats-en-lambit-del-foment-de-la-cultura-cientifica-1
Logotip subvenció. Font: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit del foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació per a empreses i entitats.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/09/2023 fins 10/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-la-realitzacio-dactivitats-en-lambit-del-foment-de-la-cultura-cientifica-0
Logotips de la convocatòria

Ajudes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,F.S.P. (FECYT) per a la realització d'activitats del foment de la cultura científica, tecnològica i de la Innovació.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/09/2023 fins 10/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-donar-suport-projectes-de-recerca-sobre-limpacte-social-del-canvi-climatic
Logotip de la convocatòria

Convocatòria per donar suport a projectes de recerca en ciències socials en què es facin servir dades d’enquestes quantitatives sobre l’impacte social del canvi climàtic a Espanya.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/09/2023 fins 13/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-editorials-la-traduccio-al-catala-o-loccita-dobres-literaries-lany-2023
 Font:

Convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2023.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/02/2023 fins 30/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-traduccio-al-catala-dobres-no-literaries-2023
Prestatgeria amb llibres. Font: Pixabay

Subvencions per promoure l'oferta en català d'obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-fomentar-el-contacte-entre-els-lectors-i-els-autors-traductors-i-1
Conferència a la biblioteca. Font: Pexels - Kampus Production

Afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d'obres que tinguin versió, tant si és l'original com si és traduïda, en llengua catalana o occitana, mitjançant la seva presència a les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/02/2023 fins 30/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-al-programa-forma-i-insereix-la-realitzacio-daccions-formatives
Noies al voltant d'una taula formant-se. Font: Pexels - RF._.studio

Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI).

Subvenció
Termini convocatòria:
31/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-al-programa-forma-i-insereix-la-realitzacio-daccions-formatives-0
Persona cordant-se un davantal. Font: Pexels - Amina Filkins

Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (SOC-FI).

Subvenció
Termini convocatòria:
31/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-la-contractacio-de-joves-participants-de-la-convocatoria-de
Noia donant un document. Font: Pexels - Andrea Piacquadio

Convocatòria per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds de subvencions destinades a la contractació de joves participants de la convocatòria de projectes singulars (SOC-SINGULARS).

Subvenció
Termini convocatòria:
31/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-1a-de-teixint-drets-doxfam-intermon-2023
Logotip de la convocatòria

Convocatòria per finançar iniciatives desenvolupades per organitzacions de la societat civil que contribueixin a promoure els drets humans, la llibertat, la solidaritat, la igualtat, la justícia -inclosa la justícia de gènere-, la dignitat humana i altres drets de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE.

Subvenció
Termini convocatòria:
31/10/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-en-el-marc-del-programa-crea-feina-barcelona-2023
Logotip del Programa. Font: Barcelona Activa

Impulsar la creació d’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació d’unes 300 persones en situació d’atur.

Subvenció
Termini convocatòria:
03/11/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-la-proteccio-i-millora-del-paisatge-urba-la-ciutat-de-barcelona-2023
Mercat de la Boqueria de Barcelona. Font: Pexels  - Chait Goli

Ajuts per al foment de la protecció i millora del Paisatge Urbà a la ciutat de Barcelona. Actuacions d'obres d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics, any 2023

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-la-proteccio-i-millora-del-paisatge-urba-la-ciutat-de
Coberta verda. Font: Ajuntament de Barcelona

La renaturalització dels terrats de Barcelona pren impuls i l’Ajuntament ofereix ajuts per fomentar la seva implantació.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/11/2023
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-de-rehabilitacio-energetica-en-edificis-existents-programa-pree
Logotip Programa PREE 5000.

Subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, any 2022

Subvenció
Termini convocatòria:
31/12/2023