Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-projectes-dinvestigacio-aplicada-en-el-sector-apicola-i
Rusc d'abelles. Font: Pixabay

Subvencions per a la realització de projectes d'investigació aplicada en el sector apícola i els seus productes, dins la Intervención Sectorial Apícola, en el marc del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-programes-i-projectes-de-conscienciacio-prevencio-i-investigaci-0
Dona fent senyal de parar i tapant-se els ulls. Font: Pexels - Karolina Grabowska

Adreçades a entitats sense ànim de lucre que treballin per la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les polítiques generals, la protecció i la defensa dels drets humans de les dones, la prevenció i eradicació de la violència de gènere i/o altres formes de violència cap a les dones.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-associacions-fundacions-i-entitats-sense-anim-de-lucre-dedicades-la-representaci-2
Llaç negre. Font: Flickr - Pimkie

Subvencions per a la realització de programes de desenvolupament del moviment associatiu i fundacional, d'informació i sensibilització social, i d'assistència directa a les víctimes del terrorisme i els seus familiars, en els camps de l'assistència material, sanitària, social, laboral i psicològica.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-als-projectes-en-llengua-catalana-o-occitana-que-articulin-els-sectors
Persona pintant. Font: Pexels - cottonbro studio

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per als projectes en llengua catalana o occitana que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

Subvenció
Termini convocatòria:
19/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-projectes-lliures-2024
Logotips de la convocatòria

Suport a projectes socials que contribueixin a revertir la pobresa, l'exclusió i les desigualtats.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-caracter-esportiu-que-realitzin-activitats-esportives-singulars-la
Logotip de la Diputació de Tarragona

Activitats esportives singulars adreçades a un públic general organitzades per entitats esportives sense afany de lucre i realitzades a la demarcació de Tarragona: premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons i similars. També s'hi admeten les activitats culturals o d'interès ciutadà que les entitats esportives organitzen a la demarcació de Tarragona amb motiu d'aniversaris, commemoracions, dates especials, etc., i activitats de suport a l'esport adaptat i inclusiu.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-caracter-social-activitats-socials-realitzades-en-la-demarcacio-de-0
Logotip de la Diputació de Tarragona

Contribuir a la realització d’activitats a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població i/o que ajudin a mitigar els efectes de la crisi social, econòmica i de salut mental derivada de les circumstàncies que es pateixen actualment per causes diverses.

Subvenció
Termini convocatòria:
21/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premi-ruralapps-2024
Logotip del premi

Promoure l'aplicació de la tecnologia en benefici dels sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, premiant programari funcional (programari incrustat, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions d’escriptori, plataformes al núvol o d'altres), que contribueixin a la millora dels esmentats sectors.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-de-minimis-reforestacions-produccio-de-tofona-i-pinyo-en-boscos-de-titularitat
Mans que agafen una pinya de pi. Font: Pexels - furkanfdemir

En el marc de la gestió forestal sostenible s'han publicat els ajuts per a finques forestals de titularitat privada per a les reforestacions de coníferes, planifolis, producció de tòfona (Tuber melanosporum) i pinyó.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-activitats-de-les-formacions-musicals-estables-2024
Noies tocant instruments de corda. Font: Pexels - cottonbro studio

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-culturals-o-dinteres-ciutada-realitzades-la-demarcacio-de-0
Logotip de la Diputació de Tarragona

Subvencions per a totes aquelles activitats que siguin d’interès cultural, educatiu, econòmic o humanitari o altres degudament justificades, ja siguin projectes, programacions d’activitats anuals o puntuals o bé cicles, jornades, exposicions, congressos o similars de la demarcació de Tarragona.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-dinternacionalitzacio-en-lambit-del-videojoc-i-de-productes-o
Persona amb ulleres 3D. Font: Pexels - Harsch Shivam

L'objecte d'aquestes ajudes és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de l'àmbit del videojoc, i d'empreses que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l'exterior. S'entén per productes o serveis digitals interactius el desenvolupament d'aplicacions, videojocs i plataformes de consum o distribució de béns, i productes en línia.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-financament-de-laccio-assistencial-en-salut-les-comarques-lleidatanes
Doctora revisant a una pacient. Font: Pexels - Antoni Shkraba

Amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de la Diputació de Lleida a les Entitats sense ànim de lucre de l’àmbit sòcio-sanitari per al finançament de l’acció destinada a l’assistència, l’atenció i el suport de la salut en una visió àmplia de salut pública i comunitària a les comarques lleidatanes.

Subvenció
Termini convocatòria:
23/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-associacions-deducacio-en-el-lleure-i-associacions-juvenils-2024
Nena fent una foto amb foulard. Font: Pexels - cottonbro studio

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament de subvencions destinades a donar suport a projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents i a projectes per a joves promoguts per entitats de la ciutat de Girona

Subvenció
Termini convocatòria:
23/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactivitats-dirigides-la-divulgacio-promocio-i-proteccio-de-3
Gent jove escrivint una pancarta. Font: Pexels - RDNE Stock project

Contribuir al desenvolupament, la millora del coneixement i l'enfortiment dels drets humans, mitjançant la realització de projectes independents del funcionament corrent de l'entitat, d'àmbit nacional o internacional, d'interès per a Espanya.

Subvenció
Termini convocatòria:
23/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-cerv-les-autoritats-nacionals-de-proteccio-de-dades-sobre-la-comunicacio-de
Persona carregant dades a un ordinador. Font: Pexels - Sora Shimazaki

L'objectiu de la convocatòria és protegir i promoure el dret a la protecció de dades personals. Per tant, les prioritats es basen en l'experiència adquirida a partir de les convocatòries de propostes llançades els anys 2017, 2019, 2020 i 2021, i en vista d'aplicar les conclusions de l'esmentat informe sobre el RGPD, les accions d'aquesta prioritat haurien de tenir com a objectiu donar més suport a activitats realitzades per les autoritats nacionals de protecció de dades dels estats membres per facilitar la implementació de les obligacions del RGPD per part de pimes i per conscienciar el públic en general.

Subvenció
Termini convocatòria:
24/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-cerv-daphne-prevenir-i-combatre-la-violencia-de-genere-i-la-violencia
Bandera de la Comissió Europea dins d'un edifici. Font: Pexels - Dušan Cvetanović

La convocatòria reconeix la necessitat de propostes per abordar igualment les especificitats de la situació de dones i homes, noies i nens, en tota la seva diversitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
24/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-activitats-de-caracter-assistencial-gent-gran-io-dependents-lexterior-programa-de
Gent gran caminant per un bosc. Font: Pexels - Magda Ehlers

Ajuts per a activitats de caràcter assistencial a espanyols majors i/o dependents a l'exterior, en el marc del 'Programa de Mayores y Dependientes'.

Subvenció
Termini convocatòria:
24/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-mobilitat-dorquestres-dopera-i-formacions-de-cambra-io-corals-2a
Orquesta tocant. Font: Pexels -cottonbro studio

Subvencions per a la mobilitat d'orquestres, formacions de cambra i/o corals per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música clàssica, contemporània i l'òpera (2a convocatòria).

Subvenció
Termini convocatòria:
24/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-publiques-destinades-projectes-datencio-dones-i-nenes-victimes-de-tracta
Dona lligada i maltractada. Font: Pexels - mododeolhar

Subvencions per a projectes destinats al suport a dones i nenes víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i els seus fills i filles menors d'edat o amb discapacitat, i les actuacions de la qual es desenvolupin en àmbits d'assistència integral, detecció, informació i assessorament, atenció psicosocial, assistència sanitària, suport jurídic, acompanyament a altres recursos i inserció sociolaboral, incloses les activitats de formació i l'atenció a situacions d'especial vulnerabilitat, quan es proposin actuacions que prioritzin la detecció i atenció a víctimes menors d'edat, dones estrangeres en situació irregular, sol·licitants de protecció internacional, víctimes amb discapacitat i amb problemes de salut mental, entre altres.

Subvenció
Termini convocatòria:
24/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-latencio-de-lalumnat-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu-i-la
Infants en una aula d'escola. Font: Pexels - Alejandra Montenegro

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport neducatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2024-2025.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactuacions-adrecades-latencio-educativa-especial-de-persones
Persones aprenent a cosir. Font: Pexels - Andrea Piacquadio

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions adreçades a l'atenció educativa de persones adultes que presentin necessitats educatives especials durant el curs escolar 2024-2025.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-tecnologies-de-la-informacio-i-de-la-comunicacio-part-de-lalumnat-amb
Mans escrivint en un ordinador portàtil. Font: Pexels - cottonbro studio

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a afavorir la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l'alumnat que presenti necessitats educatives especials derivades de discapacitat durant el curs escolar 2024-2025.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-suport-la-recerca-i-la-creacio-darts-esceniques-i-arts-visuals
Noia amb estris de pintura mirant un ordinador. Font: Pexels - Andrea Piacquadio

Són subvencions per donar suport a projectes de la recerca i creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional. S’entén per projectes de suport a la recerca i la creació, aquells programes que promouen i posen a disposició dels creadors i creadores els mitjans i recursos necessaris per poder desenvolupar els seus projectes de recerca i creació a través de programes de suport, convocatòries d’ajuts, beques i residències artístiques, fent-ne acompanyament, seguiment i valoració.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-linventari-i-documentacio-dels-bens-culturals-que-integren-els-museus-2
Sala de museu amb peces d'exposició. Font: Pexels -Israyosoy S.

L’objecte és la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

Subvenció
Termini convocatòria:
26/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/tiina-un-programa-de-transformacio-i-impacte-traves-de-lart-i-lalimentacio-2024
Cartell de la convocatòria

Compta amb 200.000 € per finançar a empreses, start-ups i entitats socials que tinguin un projecte innovador, amb impacte social i/o mediambiental que pugui generar una transformació real, amb potencial de rentabilitat o auto-sostenibilitat i que operin a Espanya.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-en-materia-de-formacio-i-de-documentacio-relacionades-amb-la-3
Calaixos d'arxiu. Font: Pexels - Monstera Production

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions. I també a activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-que-fomentin-la-recerca-la-conservacio-i-la-difusio-del-patrimo-3
Escultures sostre de la Pedrera de Barcelona. Font: Pexels - Ovidio Rey

Són subvencions per contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-produccio-despectacles-i-dexposicions-relacionats-amb-la-cultura-popula-2
Persones visitant una exposició de fotografies. Font: Pexels - Matheus Viana

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-4
Parada de llibre de Sant Jordi. Font: Pexels - Dario Fernandez Ruz

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-festivals-de-musica-dalt-interes-cultural-2024
Festival de música a l'exterior. Font: Pexels - mikky k

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport als festivals de música de caràcter professional d'alt interès cultural a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-projectes-singulars-despecial-interes-cultural-2024
Càmeres enfocant totes a la mateixa direcció. Font: Pexels - ph.galtri

Subvencions per a a realització de projectes singulars d’especial interès cultural. Els projectes han de desenvolupar propostes diferents modalitats, que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privada sol·licitant i que contribueixin al desenvolupament de les empreses culturals i a la professionalització del sector cultural.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-dins-lambit-del-parc-agrari-del-baix-llobregat-2024
Mans mostrant cistell amb ous blancs. Font: Pexels - Daniela Constantini

Subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-dactivitats-commemoratives-de-recerca-i-de-difusio-de-la-memoria-4
Cartes i fotografies antigues. Font: Pexels - Suzy Hazelwood

Donar suport a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució (la Segona República, la Guerra Civil, l’exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica) vinculades a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lorganitzacio-desdeveniments-de-caracter-firal-la-demarcacio-de-girona-2024
Persones passejant en una fira. Font: Pexels - Rafael Guimarães

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats e dret privat que acreditin que són entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, destinades al finançament de l'organització d'esdeveniments de caràcter firal.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-les-actuacions-en-materia-de-cooperacio-internacional-al
Saharauí i camell al desert. Font: Pexels - Noureddine Belfethi

Subvencions per a la realització de les actuacions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-2a-de-teixint-drets-doxfam-intermon-2024
Imatge de la convocatòria

Projectes amb una durada de 6 a 12 mesos, que contribueixin a la defensa, protecció i promoció de drets en relació amb la justícia de gènere i diversitat, la protecció social i la feina digna en un teixit productiu just.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-publicacions-periodiques-de-caracter-local-i-comarcal-2024
Diaris amuntegats amb unes ulleres al damunt. Font: Pexels - Suzy Hazelwood

Contribuir a la consolidació i millora de les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, així com al foment d’aquests mitjans de comunicació i difusió social que enriqueixen el patrimoni cultural del país.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-fomentar-projectes-de-promocio-agroalimentaria-la-demarcacio-de-girona-2024
Fruits secs, mel i formatge. Font: Pexels - Dana Tentis

Subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroalimentari gironí i als ens locals de la demarcació de Girona que gestionin projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària destinades al finançament de projectes agroalimentaris.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactuacions-que-redueixin-limpacte-ambiental-i-que-fomentin-0
Globus terraqüi amb ulls. Font: Pexels - Anna Shvets

L'objecte d'aquesta línia és la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions, que no siguin inversions, adreçades a reduir l'impacte ambiental, o que fomentin i millorin l'accessibilitat i contribueixin a la incorporació dels criteris del Codi d’accessibilitat de Catalunya, de les activitats i equipaments culturals de les empreses o entitats culturals dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de la música, de les arts visuals, del llibre, dels videojocs i de la cultura digital.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/05/2024