El Màster en Cooperació de la Universitat de Barcelona supera les 30 edicions

Fundació Solidaritat UB
Màster Desenvolupament i Cooperació UB Font: Fundació Solidaritat UB
La preinscripció està oberta fins al 4 de novembre del 2022 a través de la Fundació Món-3.

El Màster en Cooperació de la Universitat de Barcelona supera les 30 edicions

Fundació Solidaritat UB

Resum: 

De gener de 2023 a juliol de 2024 s’impartirà la 31a edició d'aquest títol propi de la Universitat de Barcelona, que pretén seguir formant especialistes en estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació.

El món del segle XXI mostra unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental... En aquest context de desigualtat econòmica, social i territorial, el desenvolupament i la cooperació segueixen sent dos pols de referència en qualsevol discurs estratègic de futur, si és que aquest futur ha de ser possible per a tota la humanitat.

Treballes en aquests àmbits? T'interessen els reptes per a un desenvolupament autènticament humà i sostenible?

El Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Barcelona (60 crèdits ECTS) pretén seguir formant especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’unes estratègies de desenvolupament i unes relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual.

La formació, que la Universitat de Barcelona organitza conjuntament amb la Fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB, s'impartirà de gener de 2023 a juliol de 2024, els dimarts i dijous, més un divendres al mes, de 18 a 21:30 hores, a la Facultat d'Economia i Empresa UB. Les classes són en castellà i la preinscripció està oberta fins al 4 de novembre del 2022 a través de la Fundació Món-3 (msirera@ub.edu; 93 402 43 25).

Afegeix un comentari nou