Elabora el pla de voluntariat de la teva entitat

F Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Elabora el pla de voluntariat de la teva entitat

F Pere Tarrés

Resum: 

Del 19 d’octubre al 9 de novembre la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza un curs orientat a l’elaboració del pla de voluntariat d’una entitat.

La formació, reconeguda pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, està adreçada a persones coordinadores de voluntariat i compta amb el següent programa:

  • El què i el perquè d’un pla de voluntariat.Objectiu d’un pla de voluntariat. Reflectir de manera pràctica la importància del voluntariat en el marc de l’entitat. Millora de la gestió del voluntariat en tot el seu recorregut, des de la captació, fins a la desvinculació del voluntari. Parts d’un pla de voluntariat. Identificació dels apartats que ha de contemplar un pla de voluntariat i explicació breu del contingut bàsic que ha de tenir cadascun dels apartats. Les limitacions d’un pla de voluntariat. El pla de voluntariat és una eina de treball i la seva elaboració, per si sola, no fa que les coses funcionin. Cal pensar com i a qui cal difondre l’existència d’un pla de voluntariat per tal que la seva implementació sigui efectiva
  • Com pot ajudar un pla de voluntariat a la meva entitat. Debilitats i fortaleses de l’entitat en relació a la gestió del voluntariat. Què entenem per debilitat i fortalesa en la gestió del voluntariat. Com feruna identificació de debilitats i fortaleses en la gestió del voluntariat
  • Elaborar el pla de voluntariat: tots per a un i un per a tots. Qui ha d’estar implicat en l’elaboració del pla de voluntariat. Cal saber qui són aquestes persones i valorar si la seva implicació en el procés d’elaboració pot aportar beneficis i/o problemes. Els processos participatius: possibilitats, limitacions i recursos. Definició del concepte de participació i dels diferents graus de participació. Limitacions i dificultats dels processos participatius. Recursos per a dur a terme processos participatius
  • Elaboració del pla de voluntariat. Elaboració parcial/total del pla de voluntariat de l’entitat. Presentació dels resultats i línies de treball

Més informació

Dades d'interès

  • Dies i horaris: 19, 26 d’octubre, 2, 9 de novembre de 16 a 20h
  • Durada: 16 hores
  • Lloc: Barcelona
  • Informació i inscripcions: Voluntaris.cat - Formació
  • Contacte: formacio@voluntaris.cat / 933141900

Afegeix un comentari nou