Formacions online per acabar l’any amb nota

F Pere Tarrés
 Font: Fundació Pere Tarrés
Totes les formacions són en línia i estan subvencionades. Foto: Fundació Pere Tarrés.
 Font: Fundació Pere Tarrés
En una dels cursos, L’alumnat adquirirà hàbits d’organització i de constància en les tasques de reforç escolar. Foto: Fundació Pere Tarrés.

Formacions online per acabar l’any amb nota

F Pere Tarrés

Resum: 

La Fundació Pere Tarrés organitza quatre cursos que tractaran la iniciació al voluntariat, el rol dels equips humans, la formació de les persones formadores i el reforç escolar.

Reconegudes pel Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, la Fundació Pere Tarrés ha programat noves formacions, en línia i subvencionades, per als propers mesos de novembre i desembre. Són cursos que volen donar una bona base i ser un bon recurs per a les entitats i per a les persones que formen part del teixit associatiu. Són un total de quatre i s’hi tractaran temes tant diversos com la iniciació al voluntariat, el rol dels equips humans, la formació de les persones formadores i el reforç escolar.

Curs d'iniciació al voluntariat. Del 6/11 al 05/12.

Pretén ser una formació inicial per a les persones que són voluntàries o tenen interès en ser-ho, ja que dona a conèixer els continguts que cal saber a l’hora d’exercir una tasca voluntària. Dotarà als i a les participants del coneixements bàsics necessaris per comprendre l'entorn del voluntariat, els diferents contextos d'actuació, les seves implicacions i principis organitzatius, posant especial èmfasi en el seu caràcter participatiu i comunitari.

Els equips humans a les entitats de voluntariat. Del 6/11 al 27/12.

Mostrarà la necessitat de desenvolupar processos, estratègies i instruments que facin sostenibles en el temps, tant la qualitat de l'acció voluntària com l'estabilitat del projecte. Evidenciarà com el tercer sector requereix el desenvolupament d'una acció voluntària organitzada en què resulta fonamental la formació i consolidació la coordinació del voluntariat. El curs parlarà des d'una perspectiva educativa dels processos de formació, d’inserció en l'acció i de gestió de les persones voluntàries en l'organització.

Formació de formadors. Del 6/11 al 05/12.

Donarà a conèixer les eines pedagògiques necessàries amb l’objectiu que l’alumnat del curs sigui capaç de desenvolupar les seves competències personals com a persones formadores en situacions estàndard de formació de persones adultes. S’identificarà el rol formador/a en las diferents modalitats formatives, s’establiran les línies d’acció docent a la formació online, es descriure les necessitats formatives d’un col·lectiu i es dissenyaran accions de formació.

Reforç escolar. Del 6/11 al 05/12.

S’obtindran les eines i tècniques necessàries per afavorir l’adquisició de diversos tipus d’aprenentatges als alumnes que ho requereixen. L’alumnat adquirirà hàbits d’organització i de constància en les tasques que tinguin per fer així com facilitar-los tècniques d’estudi, potenciant la millora dels seus resultats escolars. Es farà una reflexió sobre la importància de l'acompanyament emocional i cognitiu en els espais de reforç escolar i s’identificaran aspectes i necessitats de l’alumnat per adequar la intervencions.

Afegeix un comentari nou