Generar confiança per mitjà de la transparència

F Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Generar confiança per mitjà de la transparència

F Pere Tarrés

Resum: 

La DGACC organitza formacions gratuïtes en matèria de transparència per a entitats i associacions.

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC) posa a disposició de les federacions d’entitats i dels ens locals un conjunt de formacions gratuïtes en matèria de transparència. Es tracta de sessions a mida dirigides a entitats i associacions d’àmbit local que formin part de federacions o xarxes, o que participin a través de l’Ajuntament, organismes mitjançant els quals es vehicularan les formacions.

Amb aquesta iniciativa, la DGACC pretén que les entitats i associacions entenguin el valor de la transparència, coneguin les obligacions legals, aprenguin a utilitzar la plataforma TransparEnt i incorporin la transparència a les seves rutines de comunicació. Les formacions posaran de manifest la necessitat de generar confiança entre totes les entitats que formen part de federacions i municipis a partir d’impulsar el valor de la transparència.

Així doncs, i per a dur-ho a terme, es proposen dues modalitats formatives:

  • Una única de sessió de tres hores. Presentació, sensibilització i formació sobre la metodologia d'autoavaluació i millora de la transparència.
  • Dues sessions de tres hores cadascuna: La primera sessió és la mateixa que la sessió única, però es completa amb un pla de treball per a les entitats. A la segona sessió es revisa la feina feta per les entitats i s'avança en l'aplicació dels indicadors i criteris dels dos últims esglaons del procediment.

Per a fer la sol·licitud cal fer-la a través del següent formulari o per correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat. Un cop es rebi la petició, des de la DGACC es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per tal d’organitzar conjuntament les formacions.

Què és TransparEnt?

TransparEnt és una eina de treball perquè les entitats i associacions puguin millorar la seva transparència i la qualitat de la seva informació. El procediment és útil a qualsevol mena d'organització, de qualsevol àmbit d'actuació o forma jurídica. A més a més, està dividit en diferents esglaons perquè cada organització, independentment de la seva mida, pugui fer servir l’eina en funció de les seves obligacions o necessitats.

Afegeix un comentari nou