La DGACC presenta el nou catàleg de subvencions per als anys 2017 i 2018

F Pere Tarrés

La DGACC presenta el nou catàleg de subvencions per als anys 2017 i 2018

F Pere Tarrés

Resum: 

En la sessió informativa s’han exposat els 6 tipus d’accions pels quals les entitats podran sol·licitar ajudes.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària ha presentat el nou catàleg de subvencions per a entitats. La convocatòria fa referència als programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de promoció i reconeixement del Poble Gitano.

En la sessió informativa, on hi han format part més d’una cinquantena de representants d’entitats i associacions que executen projectes que encaixen en les polítiques públiques que impulsa la DGACC, s’han posat en relleu les principals novetats detallant els criteris específics de cada línia. Així, destaquen el caràcter plurianual de les convocatòries (2017 i 2018) i el nou sistema de valoració dels projectes. A més, des de la DGACC es manifesta l’esforç de seguir simplificant els tràmits, tant pel que fa a la sol·licitud com també a la justificació dels ajuts.

En concret, són un total de 6 les accions subvencionables incloses en la línia F, la qual fa referència a la DGACC:

  1. Programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, que realitzin associacions veïnals i entitats de gent gran vinculades a la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC.
  2. Programes de foment i promoció del voluntariat.
  3. Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social.
  4. Programes d’activitats i projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.
  5. Projectes d’enfortiment de l’associacionisme, a través de projectes i actuacions de millora interna de les entitats.
  6. Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya per a aquelles entitats reconegudes dins del Pla com a escoles de formació.

Cal tenir en compte que l'F5, la innovació més significativa d'aquesta convocatòria, ha estat molt ben rebuda i és fruit de les conclusions del 3r. Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat.

En referència a la justificació d’aquestes subvencions, un dels principals canvis respecte a anys anteriors és l’establiment de trams en funció de l’import rebut. En aquest sentit, les entitats o associacions que percebin més de 60.000 € hauran d’acreditar el compte justificatiu auditat.

Durant la sessió, diverses qüestions de les persones assistents han fet referència a la partida destinada a aquests ajuts. En aquesta línia, des de la DGACC s’ha informat que la dotació està feta, tot i que encara no s’han establert els imports destinats per a cada acció. Amb tot, s’ha manifestat que aquesta proposta està subjecta a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Afegeix un comentari nou