Llengua de Signes Catalana

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Llengua de Signes Catalana

Resum: 

Creu Roja Tarragona realitza a partir del mes de febrer una formació adreçada a totes les persones interessades en iniciar-se en aquesta llengua.

El curs permet eliminar les barreres de comunicació amb les persones sordes i conèixer els seus costums.

Al llarg de les divuit sessions que integren la formació, els participants treballaran els següent temari:

 • Aspectes psicosocials de la comunitat sorda
 • Comunicació no verbal, expressió facial i corporal
 • Discriminació i memòria visual
 • Alfabet dactilològic
 • Les presentacions i salutacions, dies de la setmana, mesos
 • Colors, números cardinals, ordinals i hores
 • Vocabulari general: família, animals, aliments, esports, etc.
 • Introducció de verbs direccionals i no direccionals
 • Intercanvi d’informació: la classe, treball, família, amics, etc.
 • Formules de cortesia, descripció de persones
 • Realitzar demandes, estat físic, estat anímic
 • Signes específics de la llengua de signes catalana: rol, paràmetres formatius dels signes
 • Pràctiques de diàlegs

Més informació

 • Dies: del 24 de febrer al 8 d’abril de 2014
 • Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 18h a 21h
 • Preu: 185€
 • Lloc: Avinguda Andorra, 61 – Tarragona
 • Contacte i inscripció: crojafor@cruzroja.es i 977.245.062

Afegeix un comentari nou