Més dones estudiant, menys investigant

Fundació Pere Tarrés - Transversal
 Font: Jarmoluk
L’estudi informa de la situació de les dones a les universitats i contribuir al disseny de polítiques. Font: Jarmoluk
 Font: Teresa Grau
Per titulacions, aquelles carreres vinculades a la cura i atenció a les persones són les més feminitzades. Font: Teresa Grau

Més dones estudiant, menys investigant

Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

La baixa representació femenina a la universitat amenaça l’objectiu d’excel·lència de la ciència, segons l’informe publicat per la Xarxa Vives d’Universitats.

L’informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats’ fet públic per la Xarxa Vives d’Universitats conclou que la baixa representació femenina a la universitat amenaça l’objectiu d’excel·lència de la ciència. Coordinat per Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili; i Anna Pérez-Quintana, directora de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC, l’estudi informa de la situació de les dones a les universitats i contribuir al disseny de polítiques per corregir els desequilibris existents.

La publicació analitza les diferències entre homes i dones en la carrera professional i acadèmica de l’alumnat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats de la Xarxa Vives. Posa de manifest que les estudiantes són majoria en la universitat, presents en un 54% de graus i màsters, i en un 51% de doctorats i que aproven en major proporció (85%) que els homes (80%) en totes les disciplines. A més, la taxa d’abandonament és major entre el sector masculí (20%) que entre les dones (17%).

Per titulacions, les carreres vinculades a la cura i atenció a les persones són les més feminitzades, com Educació infantil i Infermeria, en què les dones representen més del 75% de l’alumnat. Com afirma el mateix informe, “l’elecció d’estudis universitaris reafirma la tradicional segregació en les carreres acadèmiques i respon als rols i estereotips de gènere adquirits en el procés de socialització”. I és que, com apunta la publicació, la presència femenina encara és minoritària en àrees com l’Enginyeria i Arquitectura, on només una de cada quatre matrícules és d’una dona.

Minoria femenina en alts càrrecs

Les dones professores i investigadores són minoria, amb un 42%, fet que es reprodueix en tots els camps d’especialització i que s’accentua en els àmbits d’Enginyeria i Arquitectura i Ciències Experimentals. Pel que fa al personal d’administració i serveis (PAS) existeix una major concentració femenina, arribant 63% del col·lectiu i que s’estén a la majoria de càrrecs. Tanmateix, la proporció s’inverteix en arribar a l’extrem superior de l’escala jeràrquica del funcionariat, on 7 de cada 10 homes ocupen el càrrec de més alta direcció, la gerència.

Afegeix un comentari nou