Propostes formatives, un bon regal per aquestes festes

F Pere Tarrés
 Font: Xarxanet.org
En els darrers temps està augmentant el nombre de professionals que s'especialitzen en una temàtica concreta.

Propostes formatives, un bon regal per aquestes festes

F Pere Tarrés

Resum: 

En vistes al proper any que tenim a tocar, es presenten un conjunt d’estudis superiors en què es tracten diversos àmbits des dels quals es cerca millorar el món.

L’oferta formativa al voltant de les problemàtiques actuals està en auge. Ho posa de manifest el nombre de professionals que s’especialitzen, cada cop més, en una temàtica concreta per tal d’abordar les causes i les conseqüències d’allò que, en un context poc acadèmic, es diu que no funciona. En vistes al proper any que tenim a tocar, es presenten a continuació un conjunt de cursos d’estudis superiors en què es tracten diversos àmbits des dels quals també es cerca millorar el món. Sens dubte, una bona opció a l’hora de regalar i regalar-se.

  1. Postgrau en Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament. UOC i Creu Roja

Aquesta especialització dota de les capacitats de treballar en diversos camps. El primer, de caràcter estratègic, per obtenir resultats de desenvolupament. El segon es mou en diferents sectors prioritaris i transversals que marquen la lluita per desenvolupament. L'últim se centra en les persones, els drets, l'apoderament, i el protagonisme i la força de certs grups.

  1. Petita infància, família i territori: eines per a l’acompanyament socioeducatiu. Fundació Pere Tarrés - URL

Un postgrau adreçat a professionals en actiu en petita infància per tal de capacitar en el treball integrat d’agents del territori. La finalitat és desenvolupar un model inclusiu d'educació infantil centrat en l’infant i la seva família, partint d’una perspectiva social, territorial, holística i integrada mitjançant xarxes socioeducatives per a la construcció de coneixement.

  1. Màster d'educació en valors i ciutadania. Universitat de Barcelona

Aquest màster ofereix una proposta adequada als reptes que avui planteja la societat mitjançant eines que permetin avançar cap a la responsabilitat social. S’hi adquireix una visió teòrica i pràctica de l'educació en valors i la pràctica de la ciutadania en societats multiculturals. Es fonamenta en dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'educació en valors i de ciutadania.

  1. Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social. UAB

Diferenciat en 4 especialitats, aquest màster tracta vessants com l’economia ecològica i la gestió ambiental, l’anàlisi del medi natural, la tecnologia ambiental, l’ecologia industrial i el canvi global. Està destinat tant a persones graduades en Ciències ambientals com a titulats superiors que cerquen incorporar un perfil ambiental en els seus currículums.

  1. Màster Universitari en Recerca en Comunicació Social. UFP

Amb l’objectiu de formar investigadors i investigadores del camp específic de la comunicació social, aquest màster proporciona els coneixements necessaris sobre els mètodes de recerca científica en comunicació. S'aprofundeix en els temes que són centrals en l'àmbit de la comunicació mitjançant una formació avançada de caràcter interdisciplinari.

  1. Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants. Universitat de Lleida

Aquest màster pretén formar professionals per exercir adequadament l’ensenyament d’espanyol o de català com a llengua estrangera per respondre de manera apropiada a les necessitats lingüístiques i comunicatives del col·lectiu immigrant. Així mateix, analitza i estableix estratègies de mediació intercultural per facilitar la integració d’immigrants en el sistema educatiu i en la societat.

  1. Màster interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

El màster ofereix una formació en els estudis sobre dones i gènere, científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social, amb un l’objectiu de formar agents d'igualtat, una figura clau a Catalunya i a l'Estat espanyol a l’hora d’aplicar la Llei d'igualtat. Instruir professionals capaços d'introduir la perspectiva de gènere en la recerca, la docència i la governança.

  1. Màster en Joventut i Societat. Universitat de Girona

Es tracta d’una formació superior amb vocació interuniversitària i interdisciplinària dirigida a professionals, investigadors i investigadores, i personal docent que treballen o aspiren a treballar en aquest sector. Reconeguda per la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol, s’ofereix com a proposta educativa de tercer cicle en l’àmbit de la recerca, la intervenció i les polítiques públiques en joventut.

Afegeix un comentari nou