Sílvia Mas: "Institucions i empreses ens han dit que aquest és exactament el grau que necessitaven"

Colectic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Sílvia Mas és Degana de la Facultat de Ciències Socials del Campus UManresa, a més de ser la vicerectora del campus Manresa de la Universitat de Vic Central de Catalunya. Font: UManresa. Font: UManresa
Sílvia Mas és Degana de la Facultat de Ciències Socials del Campus UManresa, a més de ser la vicerectora del campus Manresa de la Universitat de Vic Central de Catalunya. Font: UManresa.

Sílvia Mas: "Institucions i empreses ens han dit que aquest és exactament el grau que necessitaven"

Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Colectic

Resum: 

La UManresa ha posat en marxa aquest curs un nou grau en Gestió de la Societat Digital.

La digitalització de la societat és un fenomen que està tenint un impacte profund en la manera en què vivim i interactuem. No obstant això, actualment no hi ha un perfil professional concret dins de les empreses i les organitzacions que estigui format específicament per afrontar els processos de transformació que se'n deriven.

Per respondre a aquesta necessitat, la Facultat de Ciències Socials de Manresa oferirà, a partir d'aquest curs 2023-2024, el nou grau en Gestió de la Societat Digital. Aquesta nova titulació proporciona a les estudiants els coneixements i les habilitats necessàries per encarar aquesta realitat innovadora, a més de preparar-les per dissenyar, gestionar i avaluar projectes digitals i d'innovació, tant en l'àmbit empresarial com en el social.

Per saber més sobre aquests nous estudis, hem parlat amb Sílvia Mas, vicerectora del campus Manresa de la Universitat de Vic Central de Catalunya.

Què entenem per gestió de la societat digital?

Doncs, entenem per gestió de la societat digital el fet de formar persones que siguin capaces de liderar processos de transformació digital a qualsevol tipus d'institució. És a dir, actualment, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, la societat necessita passar o està passant per uns processos de transformació digital. I quan diem transformació digital, ens hi referim al terme en un sentit molt ampli, és a dir, des de repensar processos i procediments, fins a trobar eines tecnològiques que donin resposta a les necessitats que té aquella empresa o aquella institució per ser més eficient, més sostenible, per donar un millor servei, per oferir la millor qualitat, és a dir, per millorar d'alguna manera aquella empresa o aquella institució.

D’on sorgeix la idea de posar en marxa el grau?

Nosaltres, com a universitat, estem molt atents a les necessitats de la societat, és a dir, constantment anem repensant formació nova per fer. Aleshores, en la nostra manera de fer, en el nostre campus, que té una relació molt oberta i molt directa amb institucions de tot tipus, del territori, però també d'un abast més ampli, en aquestes converses, en diferents comissions que tenim, sempre sorgia la inquietud que les empreses i les institucions necessitaven un perfil professional que, ara mateix, no existeix.

No obstant això, aquest perfil professional coincideix en àmbits molt diferents. El que ens deien les empreses és que elles contractaven persones de graus molt diversos i les havien de formar internament durant molt temps perquè donessin resposta a les necessitats de les companyies. El que ens deien les empreses i les institucions és que els calia un perfil professional que fos una mica híbrid, que fos una mica transversal, que tingués una mirada interdisciplinària i sobretot que tingués determinats coneixements i competències.

Han participat institucions i empreses en el procés de creació del grau?

Sí, de fet, quan hem tingut acabat el grau, l'hem anat presentant a les diferents institucions i empreses i ens han dit que és exactament això el que volien, que és el grau que necessitaven. I de fet més d'una empresa ens ha dit que necessiten tots els estudiants que sortim d'aquest grau. Per tant, els estudis sorgeixen realment d'una necessitat social i de la nostra escolta activa a les peticions de diferents entitats i diferents institucions per donar resposta a aquesta demanda.

A més, moltes empreses que ens han acompanyat en el procés de creació del grau han posat a disposició de la universitat tot d'aplicacions tecnològiques dels àmbits més diversos perquè els estudiants es familiaritzin amb aquestes eines i, sobretot, perquè vegin de quina manera es poden aplicar per fer l'empresa més sostenible i més eficient, dependent de quin sigui l'objectiu pel qual volem la tecnologia.

Entrem al detall en el contingut del grau. Quines disciplines i camps de coneixement es combinen?

Una manera senzilla d'explicar-ho és imaginar-nos que aquest grau té tres eixos que són la tecnologia, les dades i la gestió, tot i que es treballen de manera connectada tots. Nosaltres, quan parlem de tecnologia volem fer referència a com impacta la tecnologia en la societat, què cal tenir en compte perquè l'enfocament ens porti a fer una societat millor de la que tenim i, sobretot, volem fomentar una visió molt aplicada de la tecnologia. En aquest eix hi ha assignatures més conceptuals, com ara 'Societats i Tecnologia', per exemple, però també hi ha d'altres molt més pràctiques, com ara 'Tecnologia pel Llenguatge, l'Art i la Cultura', o ¡Tecnologia per la Salut i l'Educació'.

Als estudis també es treballa l’àmbit de les dades.

Des de la Universitat, som conscients que cada vegada més qualsevol entitat treballa amb un munt de dades, però treballem amb tantes dades que, sovint, ens ofeguem, és a dir, que no sabem què fer-ne. Aleshores, sabem que aquests estudiants, tot i que no seran estadistes sí que han de tenir coneixements d'estadística descriptiva i visualització de dades, entre altres. Per tant, tenim tot un seguit d'assignatures, cada semestre en tenen una, sobre com utilitzar i presentar les dades per millorar la presa de decisions i l'eficiència en aquesta presa de decisions.

I el tercer eix vertebrador del grau és la gestió.

Sí, de fet, és fonamental, perquè aquestes persones seran gestores. I quan diem gestores, a què ens referim? Hi ha dos àmbits de gestió. Per una banda, hi ha unes assignatures que tenen a veure amb el fet que ells i elles coneguin com s'organitza una institució. Són persones que han de transformar les institucions, per tant, és molt important que sàpiguen com s'organitzen, per entendre de quina manera han d'incidir en el canvi.

El segon element que és clau és que són persones que han de ser molt potents en la gestió de projectes i en la gestió d'equips. Per tant, aquí hi ha tot un reguitzell d'assignatures, de primer a quart, que són 'Gestió d'Equips i Persones', 'Gestió de Projectes', 'Experiència d'Usuari', 'Lideratge d'Equips Multidisciplinaris', etc. Per què? Perquè ells el que faran serà liderar un projecte de principi a final.

Aquests tres eixos tenen, com a element transversal, l’ètica i l’enfocament de drets humans. Com es treballa aquesta perspectiva al grau?

Per nosaltres és fonamental incorporar una mirada reflexiva sobre els objectius de desenvolupament sostenible. Tot això ens ha de servir per fer unes institucions més ètiques, més justes, més equitatives i més sostenibles. Per tant, per això ens interessa molt la reflexió conceptual de què és la tecnologia i com impacta. La idea del grau és també preguntar-se, per exemple, de quina manera nosaltres, quan intervenim tecnològicament, podem crear més bretxa o menys? Com podem ser més inclusius? Com impacta el núvol en contaminació? És a dir, qüestionar absolutament tot.

Aquí hi ha assignatures com 'Reptes del segle XXI', 'Ètica i Desigualtat en la Societat Digital', 'Drets Humans i Conflictes Globals' o 'Anàlisi Interdisciplinària de la Societat Digital'. Amb aquesta idea que som tecnoptimistes, creiem que la tecnologia ha de ser una aliada per fer un món millor, però hem de ser molt conscients dels riscos que comporta, perquè a vegades volem fer el bé, acabem creant més bretxa o més injustícia de la que creiem.

Parlem de la part més pràctica dels estudis. Com es combinaran les parts teòriques amb les pràctiques del grau?

És un grau totalment aplicat, totalment experiencial, en què les empreses i institucions formen part del dia a dia dels estudis. Normalment, ho fem així en tots els graus, però en aquest és especialment significatiu. De fet, nosaltres tenim el programa 'premium', que és un programa que el tenim també en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, i que consisteix amb la possibilitat d'establir convenis amb més de seixanta empreses de tipologia molt diverses i que són unes aliades constants a la universitat.

Les empreses venen, per exemple, a fer classes magistrals, a explicar-nos les seves experiències, etc. Per tant, els estudiants des del primer dia coneixen la realitat del món institucional i empresarial. A més, també estem en constant contacte amb diferents departaments de la Generalitat, en especial de la Direcció de Polítiques Digitals. Per tant, ens hem d'imaginar que el nostre dia a dia està molt vinculat amb les institucions i empreses, tant perquè ens cedeixen aplicacions i tecnologia, com perquè ens venen a explicar projectes que ells tenen sobre la taula.

I, a més, també hi ha pràctiques a empreses del sector.

Sí, de fet, és un altre aspecte que és molt important i és que, amb aquestes empreses 'premium', nosaltres tenim un acord que, a part de les pràctiques curriculars que en aquest grau que es fan als cursos de tercer i quart de manera obligatòria, a segon curs, ja donem l'oportunitat que l'alumne faci pràctiques extracurriculars remunerades a empreses.

La relació amb aquestes empreses s'estableix a través d'una fira de borsa de treball en la qual aquestes empreses ens diuen quina oferta de pràctiques tenen disponible i el nostre alumnat selecciona segons el seu interès. A la fira venen els caps de recursos humans de les empreses i entrevisten l'alumnat que ha mostrat interès per l'empresa. Nosaltres prèviament hem preparat abans l'alumne per això, l'hem ajudat a preparar un currículum, l'hem ajudat a preparar l'entrevista, etc.

Un altre dels punts forts del grau és la metodologia de la simulació. En què consisteix?

És una metodologia que nosaltres vam començar en l'àmbit de la salut i que hem estès a l'àmbit social i a l'àmbit de l'educació, i que té una acceptació i un èxit molt gran. Bàsicament, consisteix a què, a través de la simulació, treballem unes competències i habilitats que no té sentit treballar només des d'un punt de vista teòric. És a dir, quan nosaltres demanem a les institucions i a les empreses quines són les habilitats i les competències que valoren més i normalment valoren la proactivitat, el treball en equip, la capacitat de lideratge, la comunicació, la resolució de conflictes...és a dir, tot un seguit de competències que són molt difícils de treballar de manera teòrica.

Amb la metodologia de simulació anem desenvolupant uns casos que van de menys dificultat a més en què simulem situacions que seran les que es trobarà l'alumne quan treballi. És a dir, per exemple, quan es lidera un equip i hi ha una mala notícia, s'ha d'informar els membres de l'equip, assumir responsabilitats, etc. Doncs nosaltres el que fem és que dissenyem un cas, tenim un ventall d'actors entrenats per fer això, tenim uns espais de simulació preparats amb vidres tintats, de manera que els alumnes poden anar observant als seus companys que hi participen i, a més, es grava tot en vídeo per després poder comentar-ho.

Quin perfil d’estudiant espereu al grau?

Majoritàriament, els estudiants que tenim són nois i noies de 18 o 20 anys que venen d'un cicle formatiu de grau superior o que venen del batxillerat i que tenen tant perfil tecnològic com social i que, a més, estan interessats en la gestió. Són persones que potser no es veuen a Administració d'Empreses perquè no els agrada tant i no es veuen en Enginyeria perquè no es veuen programant, però, en canvi, els agrada la gestió i els agrada el món digital. I, per tant, aquí veuen com un element que cohesiona moltes coses que els interessen.

També veiem un perfil que creiem que a partir de l'any que ve podem treballar i que pot generar interès perquè hi ha molta gent que ens ho ha manifestat, que és el de gent que ja treballa, que són una mica més adults, però que veuen aquí una oportunitat des de l'experiència que tenen pensen que poden fer el grau amb una via lenta.

Com avancen les inscripcions i l’interès pel grau?

Jo crec que quan expliquem el grau tant a futurs estudiants com a famílies hi veuen tot el sentit. Per tant, ha generat molt interès, ha generat moltes ganes. Aquest mes, en concret els dies 19 i 20, és la preinscripció universitària, per tant, tothom que s'apunti pot venir el dia 27, fem la matrícula.

Afegeix un comentari nou