5 publicacions per saber més sobre la comunitat gitana

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Arnau Selga
Diverses iniciatives reconeixen el llegat cultural del poble gitano. Font: Arnau Selga
 Font: Brad Neathery
L’any 2016 es van complir 600 anys del primer document escrit que certificava l’arribada d’una família gitana a Perpinyà. Font: Brad Neathery

5 publicacions per saber més sobre la comunitat gitana

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs es mostren algunes publicacions que fan referència a aquest col·lectiu, tant documents d’anàlisi, com estratègics i de gestió.

L’any 2016 es van complir 600 anys del primer document escrit que certificava l’arribada d’una família gitana a Perpinyà. La presència de la comunitat romaní que, precisament a la capital del Rosselló, ha destacat per ser una de les encarregades de mantenir viva la llengua catalana. Des de fa temps, l’Administració catalana ha posat en marxa moltes iniciatives per reconèixer no només la presència del poble gitano a Catalunya, sinó el seu llegat cultural.

En aquest recurs es mostren algunes publicacions que fan referència a aquest col·lectiu, es tracta de documents d’anàlisi, estratègics i de gestió.

Informe Anual FSG 2020. Discriminación y Comunidad Gitana: la discriminación en el acceso al empleo

Elaborat per la Fundació Secretariado Gitano, l’informe de 2020 se centra en la discriminació en l’àmbit laboral. Encara que la publicació tracti en gran part dels casos atesos per l’entitat al llarg del 2019, fa una especial menció a les conseqüències generades per la pandèmia de la Covid-19 i l’impacte que està tenint, també, en la discriminació i l’antigitanisme. L’informe remarca la necessitat imperiosa que l’ordenament jurídic compti amb una llei integral d’igualtat de tracte i no discriminació que doni resposta a les vulneracions de drets per orígens ètnics.

Pla integral del poble gitano: 2017-2020

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica aquest Pla, una continuïtat del 2014-2016, amb l’objectiu, entre altres, de definir polítiques d'actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya. Parteix de recomanacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió de les minories ètniques. Així mateix, també promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana.

Recomanacions sobre el tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació

Publicat el 2018 pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aquest document pretén ser una eina útil de formació i sensibilització adreçada al col·lectiu professional de la comunicació per fomentar un tractament just, digne, real, igualitari i intercultural de la comunitat gitana, tot tenint en compte la perspectiva de gènere. Desgrana els diversos aspectes segons els públics als quals es dirigeix, començant les recomanacions cap a les persones professionals de la comunicació, les empreses de comunicació i les autoritats.

Guía de Estilo para periodistas: ¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión?

Elaborada per l’Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (AGARESO) i publicada el 2011, aquesta guia pretén ser una eina útil i de fàcil maneig. Es tracta d’un document que vol servir d'ús diari per corregir defectes, aclarir dubtes i consolidar bones pràctiques a l'hora de fer comunicació sobre la migració, la discapacitat o la realitat gitana. Parteix de la base que les persones migrants, les persones amb discapacitat i la comunitat gitana són els col·lectius en risc d’exclusió sobre els quals es centra aquesta guia d'estil per a periodistes.

Guía práctica para periodistas: igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana

Aquesta guia, publicada per la Fundació Secretariado Gitano, profunditza en l'estudi del dret fonamental de la igualtat, el seu gaudi per part de la comunitat gitana i la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació en aquest context. Tot i sortir a la llum el 2010, els temes tractats són d’actualitat i algunes de les reflexions donen resposta a preguntes com:

  • És la comunitat gitana discriminada?
  • En quina mesura els mitjans de comunicació contribueixen al fet que la imatge de la comunitat gitana sigui estereotipada?
  • Com poden contribuir els mitjans de comunicació a millorar la imatge de la comunitat gitana?
  • Quines bones pràctiques coneixem en aquest àmbit?
  • Quina legislació protegeix el dret a la Igualtat?